Yedekleme 9 Box

Yetenek Havuzu: 9 Box Performans ve Potansiyel Matrisi ile Kariyer Planlama

Çalışanların sergiledikleri performans ve sahip oldukları gelişim potansiyeli ile yetkinlikler bazında kariyer gelişimi, yedekleme ve eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını sağlayan yetenek envanteri yönetim modelidir.
Pgs

Performans Gelişim Sistemi

Performans Gelişim Sistemi, çalışanların performansını geliştirmeye odaklanmış, hedef ve yetkinlik odaklı gelişimi izleyen yeni nesil performans takip sistemidir. Yetkinlik ve hedef belirleme, performansı izleme, kariyer planlama ve eğitim ve gelişim planlama olmak üzere 4 ana modülden oluşur. 
Çalışan Bağlığı Ve Memnuniyeti Araştırması Projesi

Çalışan Memnuniyeti Analizi

EFQM  kriterleri ve kuruma özel soru formları ile çalışma istekliliği, kurumsal bağlılığı, çalışan mutluluğu ve kurumsal süreçleri online ve kağıt-kalem uygulamayla  değerlendirin , ölçüm skorları ve gelişim alanlarına yönelik karşılaştırmalı raporlarla kurumsal gelişimi takip edin.
Satış Lideri Yetkinlik Modeli

Satış Lideri Yetkinlik Analizi

Satış Lideri Analizi, satışın sürekliliğini, müşterinin memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak açısından Satış Liderinin olmazsa olmaz 2 temel yetkinliği kişisel motivasyonu ve müşterisini motivasyonu ile alt yetkinliklerinin analiz edilerek satış performansını artırmaya yönelik aksiyon planlarının oluşturulduğu analiz ve satış mentorluğudur.
Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme ve Gelişim Merkezi

Yönetici adaylarının seçimi, genç yeteneklerin belirlenmesi ve satış ekiplerinin oluşturulması aşamasında seçme ve terfi kararı verilmesi ve yedekleme planlarının oluşturulmasına yönelik kuruma özel olarak geliştirilen yetkinlik ve davranış odaklı gözlem ve bireysel rapor içeren potansiyel değerlendirme çözümüdür.
Süreç

Süreç Analizi

Süreç Analizi Çözümleri, organizasyon içinde bütün iş akışlarının tanımlanması, buna bağlı akış diyagramlarının oluşturulması ve yeniden tasarlanmasını sağlar. Süreçlerle yönetim, müşteriye sunulan değere ve memnuniyete odaklanarak iş verimliğini artıran kurumsal yönetim şeklidir.
Yenilikçi Girişimcilik 5

Kurumiçi Yenilikçi Girişimcilik Kapasitesi

Yenilikçi Girişimcilik Yetkinlik Modeli ile kurum için çalışanların, daha mükemmel sonuçlara ulaşmak için ne tür yeni şeyler denediklerini ve geliştirmeye odaklandıklarını somut kriterlerle izlenmek, yenilikçilik ve girişimcilik performanslarını ve kapasitelerini analiz etme ve bu yönde potansiyellerini geliştirmek mümkün.

Kurumsal Videolarımız

Değerlendirme Merkezi

Satış Yetkinlik Analizi

Kariyer Yönetimi

Çalışan Bağlılığı