skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Kurumsal gelecek ve varoluş amacı 

İlham verin ve harekete geçirin

Misyon - Varoluş Amacı

Kurumun sunduğu ürün, hizmet, stratejik hedefleri ve fark yarattığı değer dikkate alınarak rekabet avantajı sağlayacak ve öne çıkaracak temel varoluş amacı tanımlanır.

Vizyon - Gelecek

Organizasyonun ulaşmak istediği gelecek, yaratmak istediği marka imajı ve kurumsal kimlik unsurları dikkate alınarak kurumsal vizyon tanımlaması bütün çalışanların görüşleri alınarak tanımlanır.

Değerler - İş Prensipleri

Kurumun, çalışanlarından beklediği çalışma prensiplerini, davranışsal özellikleri ve kurumsal kültür unsurlarını belirleyen karar almada kılavuz niteliğinde olan unsurlar belirlenir.

Kurumsal Misyon ve Vizyon Çalıştayı

Kurumsal Misyon - Varoluş Amacı

Misyon, firmanın veya kuruluşun var oluş sebebini açıklayan bildirgedir.

 • Neden varız?
 • Ne iş yaparız?
 • Kime hitap ederiz? sorularına yanıt aranır.

Kurumsal Vizyon - Gelecek Tasarımı

Vizyon, firmanın geleceğini resmeden bildirgedir.

 • Firmanın ortalama 5-10 yıl sonra hangi konumda olacağını, hangi konumda olmak istediğini veya geleceğe dair olabilesi gerçekçi hedefini açıklar.
 • nereye varmak istiyoruz?
 • gelecekteki konumumuz?
 • amacımız ne? sorularına yanıt aranır.

Kurumsal Değerler - İş Prensipleri

Kurumsal Değerler, bütün çalışanların sahip olduğu ve karar alırken pusula niteliğinde olan temel iş prensipleri ve ilkelerdir. 

Değerler,başarılı bir kurum kültürü yaratmak ve ortak bir çalışma prensibi yaratmanın önemli kılavuzlarıdır.

Değerler;

 • Kurum kültürünü belirler
 • Çalışanın kuruma bağlılığını etkiler
 • İş etiği, hizmet kalitesi ve müşteriye verilen değeri öne çıkarır

Kurumsal Motto - Slogan

Kurumsal Slogan, kurumun marka imajını, misyon ve vizyonunu destekleyen ve çalışanları harekete geçiren iletişim araçlardır.

Kurumsal slogan özellikleri

 • Motive edici
 • Kısa ve anlaşılır olması
 • Hatırda kalması
 • Markayı çağrıştırması
 • Pozitif algı yaratması
Back To Top