skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Çalışan Memnuniyeti Araştırması (ÇMA)

EFQM analiz kriterleri, online araştırma sistemi, anında raporlama

Online Anket Sistemi

Online Anket sistemimizle araştırma soru formlarını araştırmaya katılan kişilerin e-posta adresine özel linklerle iletiyoruz.

Online Araştırma Sistemimize Ulaşmak İçin tıklayın

Basılı Materyal Kağıt-Kalem Uygulama

Basılı materyal araştırma soru formlarını bilgisayar kullanımı olmayan katılımcılara dağıtarak kağıt-kalem uygulama gerçekleştiriyoruz. 

Çalışan Memnuniyeti Araştırması Nedir?

Çalışan memnuniyeti araştırması, çalışanların şirketin çalışma ortamı, iş süreçleri ve yönetim fonksiyonlarıyla ilgili genel algısını, memnuniyetini ve beklentilerini belirlemeye yönelik kuruma özel olarak uygulanmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı, kurumu çalışanların bakış açısı ile değerlendirerek kurumsal performans hakkında geribildirim almak ve çalışanların beklentilerini öğrenerek gelişim alanları ile ilgili spesifik aksiyonlar planlamaktır.

Araştırma Sonuçları

Araştırma sonucunda, kurumun bütün bölüm ve işlevleri ile ilgili güçlü yönleri ve gelişim alanlarına yönelik ölçülebilir veriler elde edilmektedir. 

Neden Çalışan Memnuniyeti Araştırması

Elde edilen sonuçlar sayesinde yönetim kalitesini yükseltmek, çalışanlar için etkin gelişim planları oluşturmak, çalışma ortamı ve iş süreçleri ile ilgili iyileştirme alanlarını belirlemek mümkün olmaktadır.

Risus International Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Araştırma Modeli

Proje Uygulama Aşamaları

Analiz Kriterlerinin Belirlenmesi ve Soru Formunun Geliştirilmesi

 • Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti araştırmasının ilk aşamasında çalışanların bağlılık, memnuniyet ve isteklilik unsurları ile ilgili ölçülmesi hedeflenen soru tipleri geliştirilir.
 • Kurumun değerlendirmeyi ve çalışanlardan geribildirim almayı hedeflediği süreçleri ile ilgili değerlendirme kriterleri bu aşamada belirlenir. Bu değerlendirme kriterlerini ölçmek için soru tipleri oluşturularak anket soru formu geliştirilir.
 • Anket soru formuna değerlendirme ölçeği de dahil edilerek soru formu insan kaynakları bölümü onayına sunulur.
 • Soru türleri: Açık uçlu sorular, kapalı uçlu sorular, demografik özelliklerle ilgili sorular

Analiz Kriterleri ve Soru Kategorileri

 • Bağlılık, İsteklilik ve Memnuniyet Kriterleri
 • Süreç Kriterleri
 • Vizyon ve Değişim
 • Üst Yönetim ve Liderlik
 • İlk Seviye Yönetim Ekibi
 • İletişim
 • Performans Değerlendirme ve Kariyer Planlama
 • Eğitim ve Gelişim
 • Çalışma Ortamı Koşulları
 • İş Organizasyonu ve Verimlilik
 • Ödüllendirme ve Takdir

EFQM Analiz Kriterleri - Motivasyon

 • Kariyer Geliştirme
 • İletişim
 • Yetkilendirme
 • Ffırsat Eşitliği
 • Katılım
 • Liderlik
 • Öğrenme ve başarma fırsatı
 • Tanıma
 • Hedef belirleme ve performansın değerlendirmesi
 • Kkurumun değerleri, misyonu, vizyonu, politika ve stratejisi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Ttakdir ve Ödüllendirme

EFQM Analiz Kriterleri - Tatmin

 • Kurumun yönetilmesi
 • İstihdam koşulları
 • Çalışanlara sağlanan tesis ve hizmetler
 • Sağlık ve güvenlik koşulları
 • İş güvencesi
 • Ücret ve ücret dışı ödemeler
 • Çalışma arkadaşları ile ilişkiler
 • Değişimin yönetimi
 • Kurumun çevre politikası ve çevre üzerindeki etkisi
 • Kurumun yerel ve genel toplum üzerindeki rolü
 • Çalışma ortamı

Saha Uygulaması

 • Katılımcı bilgileri doğrultusunda online anket linkleri ve kağıt kalem anket formları katılımcılara iletilir.
 • Saha uygulaması aşamasında anket süresi içerisinde hatırlatma e-postaları katılımcılara iletilir.
 • Anlık olarak katılım oranları bu aşamada online sistem üzerinden izlenir.
 • Bilginin gizliliği nedeni ile kağıt-kalem uygulaması, Risus International danışmanı gözlem ve kontrolü ile firma bünyesinde gerçekleştirilir.

Analiz ve Raporlama

 • Online sistemden alınan veriler ve kağıt kalem verileri kontrol edilerek ortak veri tabanı oluşturulur.
 • Elde edilen veriler, genel memnuniyet, bağlılık, isteklilik, süreç kriterleri bazında raporlanır.
 • Raporlar, şirket geneli, süreç ve bölüm, demografik kriterler doğrultusunda karşılaştırmalı veri analizlerini içeren grafik gösterimleri, güçlü yönler ve öncelikli gelişim alanları olarak hazırlanır.
Back To Top