skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Potansiyel Analizi

Değerlendirme Merkezi, Gelişim Merkezi

Risus International Potansiyel Analizleri, organizasyonların çekirdeğinde yer alan insan kaynağının potansiyelini, yenilikçi ve yerel bölge kriterlerine göre uyarlanmış değerlendirme araçları ile analiz etmektedir. Risus International danışmanları, iş tanımı yetkinliklerine uygun olarak yapılandırdıkları değerlendirme araçları ile bireyin davranışsal, zihinsel ve mesleki ilgi alanlarını çok yönlü olarak saptayarak kişi bu işi yapabilir mi, yapmak ister mi ve aynı zamanda kurum kültürüne uyum sağlar mı sorularına cevap verir. Bu sayede doğru işte doğru insanın çalışması, etkin takımların oluşturulması, genç yeteneklerin tespiti, yöneticilerin değerlendirilmesi, kariyer planlaması, çatışma ve performans yönetimi gibi bir çok uygulamanın etkin bir şekilde yönetilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda Risus International potansiyel analizleri bu yaklaşımla, şirketlerdeki çalışan devir hızının azalmasını. görev uyumunun sağlanmasını ve üstün performans gösteren çalışanların artmasını sağlamaktadır.

Risus International danışmanları, bireyin iş yaşamındaki motivasyonunu, iş ve kariyer doyumunu, müşteri ilişkilerindeki tutumunu, takım çalışmasına yatkınlığını, kurumsal bağlılığını, işten kaçma veya işten ayrılma eğilimini, çalışanlar arası ilişkilerdeki tutumunu (çatışma eğilimi ya da stres düzeyi gibi), performansını (satış performansı gibi), yaratıcılığını ve stresle baş etme gibi birçok davranış boyutunu analiz etmektedir. İstenilen yetkinlik skalalarına uygun olarak Risus danışmanları tarafından seçilen analizlerin uygulama süresi, 30 ile 60 dakika arasında değişmekte olup uygulama şekli basılı materyal, bilgisayar veya internet ortamında gerçekleştirilmektedir. Risus International danışmanları, analizler sonucunda bireyin değerlendirme raporlarını belirlenen yetkinlik skalaları doğrultusunda hazırlamakta ve hazırlanan raporları kişi veya yöneticisine geribildirim vererek paylaşmaktadır.

Potansiyel analizi çözümleri, bireysel değerlendirmelerin yanı sıra aynı zamanda değerlendiricilerin gözlemci olarak katıldığı iş simülasyonları ile rol çalıştaylarının yer aldığı yapılandırılmış değerlendirme ve gelişim merkezleri çözümleri olarak ekip ve grup değerlendirmeleri için özel olarak yapılandırılmaktadır.

Objektif

Potansiyel analizleri, objektif değerlendirme kriterleri ile uygulanır

Tarafsız

Değerlendirme süreci, tarafsız ve bütün katılımcılara eşit mesafede yürütülür.

Somut

Değerlendirme kriterleri yetkinlik bazlı ve davranış odaklıdır.

Anlaşılır

Vaka, iş simulasyonları ve raporlar iş pozsiyonuna ve kişiye özeldir.

Potansiyel Analizi Çözümlerimiz

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi, yönetici adaylarının seçimi, genç yeteneklerin belirlenmesi ve satış ekiplerinin oluşturulması aşamasında seçme ve terfi kararı verilmesi ve yedekleme planlarının oluşturulmasına yönelik kuruma özel olarak geliştirilen yetkinlik ve davranış odaklı gözlem ve bireysel rapor içeren potansiyel değerlendirme çözümüdür.

Gelişim Merkezi

Gelişim Merkezi

Gelişim Merkezi, çalışanın potansiyel analizi sonucunda belirlenen güçlü yön ve gelişim alanları doğrultusunda kariyer planlaması, eğitim ve gelişim planı, terfi kararı ve yedekleme planı oluşturulmasına yönelik kuruma özel olarak geliştirilen yetkinlik ve davranış odaklı gözlem, rapor ve bireysel geribildirim içeren potansiyel değerlendirme çözümüdür.

Üst Yönetim Liderlik Analizi

Üst Yönetim Liderlik Analizi

Üst Yönetim Liderlik Analizi, üst yönetim ekibinin terfi kararının alınmasında liderlik ve stratejik yönetim yetkinlikleri değerlendirilir. Danışman ve yönetici adayı arasında birebir yapılan potansiyel değerlendirme uygulamasıdır. Analiz sonucunda yönetici adayının üst yönetim pozisyonuna uygunluğu ve terfiye en hazır yönetici adayı belirlenir.

Satış Lideri Yetkinlik Analizi (SLA)

Satış Lideri Yetkinlik Analizi (SLA)

Satış Lideri Analizi çözümleri, satışın sürekliliğini, müşterinin memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak açısıdan Satış Liderinin olmazsa olmaz 2 temel yetkinliği kişisel motivasyonu ve müşterisini motivasyonu ile alt yetkinliklerinin analiz edilerek satış performansını artırmaya yönelik aksiyon planlarının oluşturulduğu analiz ve satış mentorluğu çözümleridir.

Back To Top