skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

360° Liderlik Yetkinlikleri Analizi

Online Değerlendirme, Bireysel Rapor ve Geribildirim

Liderlik Yetkinlikleri

Vizyonu Paylaşma, Değişimi Yönetme, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kapasitesi, Performansı Yönlendirme, Ticari Bilinç, Çalışan Gelişimini Teşvik Etme, Kişisel Gelişim

Online Geribildirim

Yönetici, çalışma arkadaşları, üst yönetim ekibi ve yönettiği ekibi tarafından iş hayatında sergilediği yetkinlikler ve davranış özellikleri ile ilgili online değerlendirme sistemi aracılığı ile bireysel geribildirim alır. 

Online araştırma sistemine erişmek için tıklayın

Güçlü Yönler ve Gelişim Aksiyonları

Yetkinlikler bazında güçlü yönleri ve gelişim alanları farklı değerlendirme gruplarının görüşleri karşılaştırılarak belirlenir ve gelişim aksiyon planları oluşturulur. 

Referans Gruplar

 • Kendisi: Kişinin kendi performansını yetkinlikler bazında öz-değerlendirme yapmasıdır.
 • Bağlı Bulunan İlk Yönetici: Kişinin kendi yöneticisi tarafından performansının değerlendirilmesidir.
 • Bağlı Bulunan Çalışanlar: Kişinin astları tarafından performansının değerlendirilmesidir.
 • Paydaşlar: Kişinin çalışma arkadaşları tarafından performansının değerlendirilmesidir.

Faydalar

 • Yönetim ekibinin etkinliğini ölçülür ve yöneticilerin gelişimini daha etkin bir şekilde izlemeye ve planlamaya olanak verir.
 • Güçlü yönler ve gelişim alanları raporu ile ideal eğitim ve gelişim planlama yapılır
 • Sonuçlar performans değerlendirme sistemi ile entegre edilir
 • Yöneticinin sistematik ve standart bir süreçle en az yılda bir kez kapsamlı ve objektif bir geribildirim almasına imkan sunulur.

Kullanım Alanları

 • Yönetici terfileri
 • Yönetici adaylarının belirlenmesi
 • Yetenek havuzu adayları içinde terfi kararı alma
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • Gelişim planlarının oluşturulması
 • Yetenek havuzu 9 box yönetimi

Proje Aşamaları

Değerlendirme Yetkinlik Kriterlerinin Seçilmesi ve Anket Soru Formunun Oluşturulması

 • Soru formlarının gözden geçirilerek 360° değerlendirme yetkinlik kriterlerinin belirlenmesi ve yetkinlik modelinin oluşturulması
 • Yetkinlik kriterlerini ölçmeye yönelik soru listelerinin, davranış göstergelerinin ve anket formunun oluşturulması

Değerlendiricilerin 360 Derece Değerlendirmeye Davet Edilmesi

 • Değerlendirmeye katılacak olan yönetici, çalışan, iş arkadaşları ve diğer paydaşların belirlenmesi
 • Değerlendiricilere online sisteme giriş bilgilerinin iletilmesi

Değerlendirme ve Sonuçların Elde Edilmesi

 • Katılımcıların online değerlendirme yapması
 • Değerlendirme verilerinin anında veri tabanına kayıt edilmesi

Liderlik Yetkinlikleri

 • Güven Uyandırma
 • Yön Verme
 • Verimli Çalışma
 • Başkalarını Geliştirme
 • Bireysel Becerileri Destekleme
 • Motive Etme
 • Şartlara Uyum Sağlama
 • Yaratıcı Düşünme
 • Değişim Yönetimi

Liderlik Yetkinlikler

 • Başkalarını Dinleme
 • Bilgiyi Kullanma
 • Etkin İletişim Kurma
 • Kişisel Gelişim
 • Gelişim Arayışında Olma
 • Kişisel İlişki Kurma
 • Takım Başarısını Teşvik Etme
 • Stratejik Bakış Açısı
 • Ticari Bakış Açısı

Değerlendirme Ölçeği

Kuruma özel geliştirilen soru formunda değerlendirme ölçeği 360° Liderlik Yetkinlikleri Değerlendirme proje ekibi ve danışmanlar tarafından oluşturulur. 

Kullanılan Likert tipi 5’li ölçeğe göre değerlendirme skalası

 • 1 Hiçbir zaman bu yetkinliği göstermez.
 • 2 Nadiren bu yetkinliği gösterir
 • 3 Bazen bu yetkinliği gösterir
 • 4 Çoğu zaman bu yetkinliği gösterir
 • 5 Her zaman bu yetkinliği gösterir
 • F Fikrim Yok (puanlara bir etkisi yoktur)

Genel Bakış Radar Grafiği

Güçlü Yön ve Gelişim Alanları

Yetkinlik Karşılaştırma

Değerlendirme Süreci

Back To Top