Öğrenen ve gelişen organizasyon kültürü 

yüksek performanslı, motive ve bağlı çalışanlar

Güçlü Yön ve Gelişim Alanları

Eğitim ihtiyaç analizleri güçlü yön ve gelişim alanları doğrultusunda gerçekleştirilir.

Gelişim Planı

Eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak kişisel gelişim planı ve faaliyetleri hazırlanır.

Öğrenme ve Kalıcı Davranış Değişikliği

Eğitim sırasında ve eğitim sonunda öğrenilenlerin işe aktarılması ve kalıcı davranış değişikliğinin izlenmesi hedeflenir.

Proje Aşamaları

Eğitim İhtiyaç Analizi

Pozisyonun rol, sorumluluk ve yetkinlik kriterleri doğrultusunda çalışanlardan gelen talepler, performans değerlendirme sonuçları, çalışan bağlılığı ve memnuniyeti araştırması ve müşteri memnuniyeti araştırması sonuçları ve şirketin stratejik yatırım kararları doğrultusunda eğitim ihtiyaçları tespit edilir.

Eğitim İhtiyaç Analizi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi Formu
 • Eğitim Taleplerinin Toplanması
 • Performans Yönetimi Sonuçları
 • Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması Sonuçları
 • Müşteri Memnuniyeti Araştırması Sonuçları
 • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi Sonuçları
 • Yönetici Görüşleri
 • Şirketin Yeni Yatırım Alanları

Eğitim Modelinin Oluşturulması

İş Aileleri, Pozisyonlar ve Ünvan Seviyelerinin performans kriterleri ve iş gereklilikleri dikkate alınarak eğitim modeli geliştirilir.

Eğitim Modeli İçeriği

 • Teknik Yetkinlik Eğitimleri
 • Yönetici Yetkinlik Eğitimleri
 • Satış Yetkinlik Eğitimleri
 • Temel Yetkinlik Gelişim Eğitimleri
 • Kişisel Gelişim Eğitimleri

Eğitim Kataloğunun Hazırlanması

Eğitim modeli ve ihtiyaç analizi doğrultusunda her yıl güncellenecek şekilde eğitim kataloğu oluşturulur ve kurum içinde yayınlanır.

Eğitim Planının Hazırlanması

Eğitim talepleri doğrultusunda eğitim ve gelişim faaliyetleri planı hazırlanarak yıllık eğitim çalışmalarının bu plan çerçevesinde yürütülmesi hedeflenir.

Eğitimlerin Bütçesinin Oluşturulması

Eğitim planı ve plansız eğitimler için eğitim bütçesi hazırlanır.

Eğitim Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Eğitim sonunda eğitim etkinliğinin ölçülmesi ve kalıcı davranış değişikliğinin izlenmesi sağlanır.