Görev Tanımı ve İş Analizi

Rol ve Sorumluluklar, Performans Göstergeleri, Yetkinlik Kriterleri, Terfi ve Yedekleme planı

Rol ve Sorumluluklar

İşin içeriği, ana görev ve sorumluluklar ve bunları ne sıklıkta yaptığı belirlenir.

Performans Göstergeleri

İşi başarılı bir şekilde yerine getirmek için görevlerle ilgili performans ölçütleri belirlenir.

İş Gereklilikleri

İşi gerçekleştirmek için temel gereklilikler, eğitim, iş deneyimi, uzmanlık ve sertifika programları tanımlanır.

Yetkinlik Kriterleri

Görevin temel, teknik ve yönetsel davranış özellikleri ve sevileri yetkinlik başlığı altında belirlenir.

Kariyer ve Yedekleme Planları

Kariyer gelişimi ve Yedekleme planları oluşturularak pozisyonu yedekleyebilecek ve terfi edilebilecek diğer pozisyonlar belirlenir.

PAQ İş Analizi

Görev Tanımı ve İş Analizi Uygulamalarında, PAQ Services tarafından geliştirilmiş olan PAQ (Position Analysis Questionarie) metodolojisi kullanılmaktadır.

Risus International Görev Tanımı Geliştirme ve İş Analizi Çözümleri

Risus International İş Analizi Çözümleri, işin yapısını, çalışma ortamını ve işin yapılması için gerekli olan yetkinliklerin analizini yapan çözümlerdir. İş analizi çözümleri ile öncelikle, işin doğru bir şekilde yapılması için gerekli ve güncel olan yetkinliklerin tümü, mesleki yetkinlikler, teknik beceriler ve çevresindeki ekiplerle çalışma koşullarındaki davranışsal özellikler belirlenerek işin sorumluluk kapsamı tanımlanır. Yetkinliklerin tanımlanması ile birlikte, Risus International danışmanları tarafından görevlerin hangi periyotlarda ve sürede yapılacağı, uygulanacak prosedürler ve iş etikleri belirlenir. İşin etkin bir şekilde yapılması için kullanılacak yeni teknolojiler, ekipmanlar ve yazılım çözümleri konumlandırılarak işin bütününe yönelik objektif ve şeffaf bir tablo çıkarılmış olur. Bu sayede Risus International danışmanları, işin etkin ve şirket hedefiyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile ilgili performans kriterlerini belirleyerek, kayıplar ve hata oranlarının azaltılmasını, işin verimliliğinin arttırılmasını ve işin daha hızlı yapılmasını sağlanmaktadır.

Risus International İş Tanımı Çözümleri, bir işin hangi kaynaklarla. ne tür yetkinliklerle, nasıl, ne kadar sürede ve ne sıklıkta yapılacağını, sorumlukluk alanlarını ve diğer işlerle olan etkleşimini tanımlayan çözümlerdir. Risus danışmanları, işin yapılması için gerekli olan fiziksel ve çevresel kaynakları belirleyip insan kaynağı ile ilgili teknik becerilerle davranışsal yetkinlikleri tanımlar. Bu tanımlamalarla birlikte çalışma koşulları ve bu koşullar içerisinde harcanacak çaba ve süre belirlenerek iş akışlarının çıkarılmasını sağlayacak diğer iş süreçleri ile bağlantılar ve işin sorumlulukları tanımlanır. Bu tanımlar sayesinde, işin etkin ve doğru bir şekilde yapılabilmesini sağlayacak bütün kaynakların ve yöntemlerin belirlenmesi sağlanmış olur.

Proje Uygulama Aşamaları

Mevcut Durum Analizi ve İş Analizi Planının Oluşturulması

 • Şirket Organizasyon yapısının analizi
 • Bölümler, Pozisyonlar, Ünvanlar bazında mevcut durum analizi
 • İş Analizi Mülakat ve Proje planının oluşturulması ve İş Analizi mülakat formu ile İşin Sahibi, Uzmanlar ile mülakat yapılması

İş Analizi Mülakatı

 • İş analizi soru formları ile görev ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İşin temel amacı, hedefi ve objektiflerinin belirlenmesi
 • Çalışma ortamı koşullarının belirlenmesi
 • Performans standartlarının belirlenmesi
 • Temel, teknik ve yönetsel yetkinliklerin belirlenmesi
 • İş gerekliliklerinin belirlenmesi
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi
 • İletişim ağının belirlenmesi 

Görev Tanımı Formu ve İçeriğinin Geliştirilmesi

 • Görev Tanımı Formunun Oluşturulması
 • İş Analizi Formu bilgilerinin görev tanımları içinde düzenlenmesi

Görev Tanımları El Kitabının Oluşturulması

 • Bütün bölümler ve pozisyonlar bazında görev tanımlarının oluşturulması
 • Görev Tanım Formlarının, işin sahibi çalışanlarla paylaşılması ve gözden geçirmelerin yapılması
 • Görev Tanımlarının kurum içinde yayınlanması