skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Bu internet sitesi Risus Danışmanlık, Teknoloji ve Dış Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (RISUS INTERNATIONAL)’A ait olup , yine onun tarafından işletilmektedir.

RISUS INTERNATIONAL internet sayfalarına erişmekle aşağıdaki koşulları kabul etmiş olmaktasınız: Kullanıcılar bilgi ve dökumanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler, kod ve yazılım da dahil olmak üzere RISUS INTERNATIONAL’dan önceden yazılı izin alınmadan; kısmen ya da tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, ticari amaçla kullanılamaz, başka bilgisayarlara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez. Ancak telif hakları ve diğer mülkiyet hakları olduğu gibi bırakılmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan amaçları için siteden malzeme indirilebilir. Bilgiler, yayımlandığı zaman itibariyle geçerlidir. Ancak tüm bilgiler gereken durumlarda gözden geçirilip, revize edilecektir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizyonu veya düzeltilmesi veya siteden çıkarılması ile ilgili olarak www.risusinternational.com önceden haber vermeksizin tüm yetkileri tek yanlı olarak kullanım yetkisini haizdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek her türlü cezai, hukuki takibata neden olacaktır.

“www.risus-tr.com” sitesinde yayınlanmış bilgiler yada bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan veya doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. RISUS INTERNATIONAL, her ne kadar internet sayfasında yer alan yayınları güvenilir saydığı kaynaklara dayandırmakta ise de tüm bilgilerin kesin ve net olarak doğruluğunu garanti etmez. www.risusinternational.com adlı web sitesinin yayınlanması, hiçbir kişi ve/veya kuruluşa, herhangi bir konuda, herhangi bir taahüttü içermemektedir. Bu sebeple, kullanıcının, bu siteden elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanarak aldıkları her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk siteyi ziyaret eden kullanıcıya aittir.”

www.risus-tr.com sitesine veya sitesinden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web site bilgisine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp ve zararlardan sorumlu tutulamaz. Üçüncü taraf WEB sitelerine bağlantılar kullanıcının risus-tr.com web sitesinden çıkmasına yol açacaktır. Bağlantılı WEB siteler RISUS INTERNATIONAL’ın kontrolü altında değildir. RISUS INTERNATIONAL, bağlantılı web sitelerinin içeriğinden ya da bu sitelerdeki bağlantılardan sorumlu değildir. RISUS INTERNATIONAL bu bağlantıları yalnızca bir kolaylık olarak sağlamaktadır.

Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi, revizyonda gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten ya da değişiklikten ötürü RISUS INTERNATIONAL’a hiçbir nam altında sorumluluk yüklenemez.

Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup, risus-tr.com’u bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır. Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, logo vs.) RISUS INTERNATIONAL’ın yazılı izni olmadan kullanılamaz.

Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe yasal Uyarı Metni esas alınacak olup, İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Back To Top