skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

VAQ Sözel Anlama Testi

VAQ Sözel Anlama Testi, okuduğunuzu anlama ve değerlendirme becerilerinizi anlamak amacı ile oluşturulmuş Online Test Sistemi üzerinden yapılan bir testtir.

VAQ toplam 13 adet sözel paragraftan ve 52 tane değerlendirme sorusundan oluşur.

TEST SÜRESİ: 25 dakika

SORU SAYISI: 13 Paragraf – 52 Soru

NAQ Sayısal Anlama Testi

NAQ Sayısal Anlama Testi, sayısal verileri analiz etme ve değerlendirme becerilerinizi anlamak için oluşturulmuş Online Test Sistemi üzerinden yapılan bir testtir.

NAQ toplam 7 adet istatistiksel grafik ve tablodan ve 40 sorudan oluşur.

TEST SÜRESİ: 25 dakika

SORU SAYISI: 7 Grafik – 40 Soru

SJQ Durumsal Karar Alma Testi

SJQ Durumsal Karar Alma Testi, farklı durumlar karşısında karar alma becerilerinizi değerlendirmek amacı ile oluşturulmuş Online Test Sistemi üzerinden yapılan bir testtir.

SJQ, toplam 4 Senaryo ve 16 durumsal karar alma sorusu içerir.

TEST SÜRESİ: 40 dakika

SORU SAYISI: 4 Senaryo – 16 Soru

 

Back To Top