Yüksek Performans için Potansiyelinizi Farkedin, Harekete Geçin ve Geliştirin

Potansiyel Analiz ve Yetenek Gelişim Çözümleri

Yeteneği Bul ve Anla

Potansiyel Analizi Çözümleri ile işe, ekibe ve kuruma en uygun yeteneklerin organizasyona kazandırılması hedeflenir.

Yeteneği Açığa Çıkar ve Geliştir

Yetenek Yönetimi Çözümleri ile yetenekleri organizasyonun hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yönlendirilmesi hedeflenir.

Değişimi Başlat ve Başar

Kurumsal ve bireysel hedeflere ulaşmak için değişim için harekete geçme ve değişimi başarılı ile hayata geçirilmesi hedeflenir.

ÇÖZÜMLERİMİZ
Değerlendirme Ve Gelişim Merkezi

Potansiyel Analizleri

Potansiyel Analizleri, yönetici adaylarının seçimi, genç yeteneklerin belirlenmesi ve satış ekiplerinin oluşturulması aşamasında seçme ve terfi kararı verilmesi ve yedekleme planlarının oluşturulmasına yönelik kuruma özel olarak geliştirilen yetkinlik ve davranış odaklı gözlem, bireysel rapor ve geribildirim içeren potansiyel değerlendirme çözümüdür
İş Analizi Görsel

Kurumsal Analizler

Yeni Nesil İşyeri Analizi, Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması, İç Müşteri Memnuniyeti Analizi çözümleri ile kurumunuzun, iş süreçlerinizi potansiyelini ve performansını değerlendirin. Güçlü yönler ve gelişim alanları raporları ile bireye ve kuruma özel gelişim için somut aksiyonlar planlayın.
360Liderlik 2

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi, bütün İnsan Kaynakları sistem ve süreçlerini bütünleşik ve sistematik bir şekilde yürütülmesini sağlar. Çözümlerimiz, Yetkinlik Modeli Geliştirme, Görev Tanımlarının Oluşturulması, Yetkinlik ve Hedef Bazlı Performans Değerlendirme Sistemi,  Kariyer Planlama ve Yedekleme Sistemi, Eğitim ve Gelişim Sisteminin kurulması ve Yetenek Havuzu Geliştirme çözümleridir.
Eğitim Ve Gelişim Sistemi Oluşturma

Eğitim ve Gelişim Programları

Yetkinlik Bazlı Eğitim ve Gelişim Programları ile çalışanlarınızın gelişim planları doğrultusunda bir sonraki kariyer basamağına hazırlayan ve güncel eğitim ihtiyaçlarına anında değer yaratan çözümler. Yönetim ve Liderlik Eğitimleri, İnsan Kaynaklar Eğitim Programları, Bireysel Gelişim Eğitimleri
Desktop

Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi Çözümleri, değişen iş koşulları ve yüksek rekabet ortamında şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynağının verimliğini, işe uyumunu ve değişim sürecini yönetme potansiyelini iş süreçlerinin etkinliği ile birlikte değerlendiren ve organizasyon yapısını yeniden dizayn eden çözümleridir.
Kariyer Planlama 3

Bireysel Kariyer Danışmanlığı

Bireysel Kariyer Danışmanlığı, bireyin iş hayatında ilerlemek istediği yönün ve hedeflerinin geçmiş iş tecrübeleri de dikkate alınarak gerçekçi kriterlerle belirlenmesi, bu kriterler çerçevesinde hedeflere ulaşması için güçlü yönler ve gelişim alanı olan kilit yetkinliklerinin tanımlanması, gelecek kariyer fırsatları ile ilgili yol haritalarının çıkarılmasına yönelik danışmanlık hizmetidir.