Rol Çalışması

Rol çalışması içerisinde katılımcının verilen iş pozisyonu ile ilgili rolün içeriği doğrultusunda danışmanla karşılıklı bir görüşme gerçekleştirmesi ve vakanın çözümüne yönelik bir toplantı yapmaları beklenir. Görüşme içerisinde katılımcının vakada verilen problemin çözümüne yönelik diyalog ortamında bir çözüm ortaya koyması, probleminin kök nedenlerini tanımlamak için sergilediği iletişim tarzı ve tutumu, sonuca ulaşmak için karşılıklı geliştirdiği aksiyon planları dikkate alınır.

Vaka Analizi

Katılımcıların kendi bölümleri ve sorumluluk alanları ile ilgili verilen bilgileri incelemeleri, problemlerin çözümüne için bir iş planı ve gelişime yönelik bir proje önerisi oluşturmaları beklenir.  Katılımcı, yaklaşık 45-60 dk bir süre içerisinde verilen bilgileri analiz eder ve vermek istediği mesajları da içerecek şekilde çözümleri ile ilgili bir sunum hazırlar. 

Sunum

Katılımcı, vaka analizinde yapmış olduğu analizi ve sunum hazırlığını ortalama 15 dakikalık bir sunum ortamında paylaşarak planlarının uygulamaya alınması için dinleyicileri geliştirdikleri önerileri yönünde ikna etmelesi beklenir.

Online Mesleki Yetkinlik Envanteri

Mesleki Yetkinlik Envanteri, online değerlendirme sistemi aracılığı ile kişinin kendini iş hayatında sergilediği davranış tarzı, düşünce tarzı ve duygu ruh hali boyutlarında değerlendirmesi ve yetkinlikler bazında kişinin özdeğerlendirme raporunun elde edilmesidir.

Sözel Yetenek Envanteri

Sözel Beceri Envanteri, kişinin sözel düşünme ve muhakeme becerisini değerlendirmek amacı ile sözel beceri envanteri içerisinde yer alan çoktan seçmeli soruları cevaplandırmasıdır.

Satış Yetkinlik Envanteri

Satış Yetkinlik Envanteri, satış yöneticilerinin satış yetkinliklerini satış motivasyonu ve müşteri motivasyonu ana boyutları ve alt boyutları ile değerlendiren araçtır.

Grup Çalışması

Grup çalışması egzersizinde katılımcıların bir problemi çözmek veya bir durumla ilgili karar almak için birlikte çalışması, müzakere etmesi ve belirlenmiş bir süre sonunda bir sonuca varmaları beklenir. Grup çalışmasının sonunda katılımcıların çözümlerini ve kararlarını kısaca sunmaları istenir.

Bekleyen İşler

Bekleyen işler egzersizi, gerçek bir iş günü içerisinde farklı önem ve öncelikleri bulunan görevleri planlama, karar alma ve bir ekibe delegasyonu ile ilgili görev ve zaman planlamasına yönelik iş simülasyonu egzersizidir. Egzersizin içerisinde şirket e-postaları, hazırlanması gereken raporlar, toplantılar ve karar alınması gereken farklı görevler bulunur. Katılımcının kısıtlı bir süre içerisinde işlerin planlaması, önem ve öncelik sıralaması ile ilgili karar alması, kendisine bağlı olan bir ekip içinde görev paylaşımı yapması ve yaptığı planı kısaca gerekçeleri ile birlikte danışmana aktarması beklenir.

Mülakat

Davranış ve yetkinlik odaklı mülakat süresince kişinin belirlenen yetkinliklerle ilgili deneyimleri ve bakış açısı ile ilgili danışman ile katılımcı arasında bire bir ortalama 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirilir.

Sayısal Beceri Envanteri

Sayısal Beceri Envanteri, kişinin sayısal düşünme ve muhakeme becerisini değerlendirmek amacı ile sayısal beceri envanteri içerisinde yer alan çoktan seçmeli  soruları cevaplandırmasıdır.

Yönetsel Yetkinlik Envanteri

Yönetsel Yetkinlik Envanteri, yönetici adaylarının yönetsel yetkinliklerini 4 ana yetkinlik boyutu ve alt yetkinlik boyutları ile raporlayan online özdeğerlendirme aracıdır.

Yaratıcı Düşünme Envanteri

Yaratıcı Düşünme Envanteri, envanter içinde verilen farklı durumlar karşısında kişinin yaratıcı düşünme becerisini 3 ana boyut altında değerlendiren özdeğerlendirme aracıdır.