skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com
RTQ Uzaktan Çalışma Araştırması

RTQ Uzaktan Çalışma Araştırması, ofis ortamı dışında ev veya esnek çalışma alanlarında teknolojik iletişim araçlarını kullanarak çalışanların mevcut görev ve sorumluluklarını yerine getirme verimliğinini ve memnuniyetini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu araştırma, fiziksel olarak ofis ortamında olmadan uzaktan çalışma yöntemi ile ekibinizle, müşterilerinizle ve paydaşlarınızla iletişim halinde kalarak iş sürekliliğini aksatmadan işlerinizi kesintisiz bir şekilde yerine getirme performansınızı ve iş yapma koşullarınızı geliştirmeye yönelik online anket formu aracılığı ile çalışanlarınızdan geribildirim alır.

Bu araştırma içerisinde sizin, uzaktan çalışma ekip liderinizin ve  ekip arkadaşlarınızın tamamlayacağı Uzaktan Çalışma Değerlendirme soru formu bulunur. Değerlendirme yapmak için, size iletilen ilgili linkteki soruları cevaplamanız beklenir.

Uzaktan Çalışmanın En Sevdiğiniz Yönü
Uzaktan Çalışırken Yaşadığınız En Büyük Zorluk
Motivasyon

Uzaktan Çalışma , ofis ortamından ve çalışma arkadaşlarından uzak olması nedeni ile çalışanların iş disiplinini ve motivasyonunu sağlamakta çoğunlukla zorlandıkları bir çalışma şeklidir.

Uzaktan çalışırken çalışanlarınızın motivasyon unsurlarını bilmeniz görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hedef ve performansını etkin yönetmenizi sağlar.

RTQ Motivasyon kriteri, Özdisiplin, Uyum Sağlama, Sorumluluk Alma, Tavsiye Etme, Stres Yönetimi olmak üzere 5 alt boyut ve 14 soru içermektedir.

Teknoloji

Uzaktan Çalışma ekipleri, sanal iletişim araçlarını olan e-posta, web konferans ve çevrim içi iletişim araçlarını kullanarak paydaşları ile iletişim sağlar. Teknolojik iletişim araçlarını kullanma ve bu araçlara erişim etkinliği, uzaktan çalışma ekiplerinin verimliliğini etkiler.

RTQ Teknoloji Kullanım kriteri, Çevrimiçi Araç Kullanımı, Çevrimiçi Toplantı Yönetimi, Teknolojik Ekipmanların Yeterliliği  olmak üzere 3 alt boyut ve 9 soru içermektedir.

İletişim

Uzaktan Çalışma , video konferans ve e-posta gibi sanal iletişim araçları ile etkileşimde bulunmayı zorunlu kılması nedeniyle yüz yüze iletişime göre bazı avantaj ve dezavantajları beraberinde getirir.

Uzaktan Çalışanlar, sanal iletişimlerinde daha açık olmaları ve farklılıklara saygı göstermeleri mesajlarını net iletmelerini ve anlaşılır olmalarını sağlar. Bununla birlikte uzaktan çalışma ortamında ulaşılabilir olmak iletişimin önemli adımlarından biridir.

RTQ İletişim kriteri, Açık İletişim, Ulaşılabilirlik, Sanal Varlık, Geribildirim olmak üzere 4 alt boyut ve 8 soru içermektedir.

Takım Çalışması

Uzaktan Çalışma ekiplerinin etkinliği, ekip olarak görev ve sorumluluklarının bilincinde olmasına, ekip içinde etkili bir rol paylaşımına, ekip içinde çeşitliliğe ve farklılıklara değer vermeye ve ekibin ortak hedefler için işbirliği kurmasına bağlıdır.

RTQ Takım Çalışması kriteri, İşbirliği Geliştirme, Bağlılık Gösterme, Destekleme ve Takdir Etme, Problem Çözme olmak üzere 4 alt boyut ve 11 soru içermektedir.

Takım Lideri

Uzaktan Çalışma ekiplerinde Takım Lideri, ekip içinde görev paylaşımı yapılması, merkez ofisle iletişimin ve kaynaklara erişimin koordinasyonu ve organize edilmesinde kritik önem taşır.

Takım Lideri’nin açık ve destekleyici iletişimi ve takım içinde işbirliği geliştirmesi Uzaktan Çalışma Ekiplerinin motivasyonu ve performansını olumlu yönde etkiler.

RTQ  Takım Lideri kriteri, İletişim, Görev Paylaşımı, Koçluk, Gerbildirim Verme olarak 4 alt boyut ve 9 soru içermektedir.

Çalışma Ortamı

Uzaktan Çalışırken, ev ortamı veya esnek çalışma ortamında çalışanların çalışma ortamına uyum sağlaması, çalışma düzenini oluşturması ve iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma koşullarını sağlaması zorlayıcı olmaktadır.

Uzaktan çalışma verimliliğini doğrudan etkileyen çalışma ortamı ve çalışma düzenini etkin bir şekilde planlamak çalışanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirirken  performanslarını etkin yönetmesini sağlar.

RTQ Çalışma Ortamı kriteri, Çalışma Düzeni, Çalışma Ortamı, İş Planlaması ve Prosedürler olmak üzere 4 alt boyut ve 12 soru içermektedir.

Back To Top