Strateji Simülasyon Oyunu Takım Yetkinlikleri Analizi

Liderlik ve Takım Yetkinlikleri Değerlendirme ve Gelişim Oyunu

Strateji Oyunu Amacı

 • Strateji Oyunu, gerçek rekabet ve pazar koşullarını yansıtan bir strateji simülasyonunu içerir. 
 • Katılımcılar 4 veya 5 kişilik takımlar halinde şirketlerinin pazarlama, ar-ge, finans, üretim kararlarını vererek, çok uluslu pazarlarda diğer ekiplerin şirketlerine karşı rekabet ederler.
 • Her karar oturumu şirketin bir senesine denk gelir, ve takımlar kararlarının sonuçlarını anında görerek diğer rakiplere göre pazarda, hisse senedi fiyatı, büyüme, karlılık gibi konularda ne durumda olduklarını görürler.
 • Her oturum sonunda katılımcılara verilen rekabet raporuna göre bir sonraki oturumda stratejilerini revize ederler.
 • Böylece alternatif stratejileri deneyimleme, sonuçlarını kendi şirketlerinin ve rakiplerinin üzerinde gözlemleme fırsatı bulurlar.
 • Genel olarak strateji simülasyonu, katılımcıları içine çeken, stratejik düşünmeyi içselleştirmelerini sağlayan eşsiz bir öğrenme deneyimi sunar.

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • İşbirliği ve Takım Çalışması: Diğerleri ile birlikte sonuç alma, işbirliği yapma ve ekip çalışması
 • Liderlik Becerileri: Bağımsız düşünme becerisi, sonuca yönlendirme, karar alma
 • Finansal Analiz Becerileri: Finansal verilerin analizi
 • Finansal Yönetim: Grubun finansal yönetim prensiplerini uygulama becerisi
 • Operasyon Yönetimi: Üretim operasyonlarını yönetme, üretim maliyetlerini kontrol etme becerileri
 • Pazarlama Yönetimi: Şirketin ürünlerini pazarlama ve pazarlama bütçesini kontrol etme, şirketin pazardaki imajını yönetme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi: İşgücü yönetimi ve maliyetlerinin kontrolü
 • Stratejik Analiz ve Planlama: Stratejik planlama ve düşünme becelerileri
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Grubun kurumun sosyal sorumluluğu ile ilgili farkındalığı ve bağlılığı

Strateji Oyunu İçeriği

Glo-Bus

 • Şirketler dijital kamera üretir.
 • Dijital kameralar, temel ve gelişmiş olmak üzere iki segmentte üretilir. Her segment için çözünürlük, ekran ve lens kalitesi, yazılım ve aksesuarlar önemli satış faktörleridir.
 • 4 coğrafi bölgede online, zincir ve tekil perakendecilere satış yapılır.
 • Ürün tasarımı ve Ar-ge içeriği daha önde olan bir simülasyondur.

BSG / Athletic Footwear

 • Şirketler spor ayakkabısı üretir.
 • Spor ayakkabılarında fiyat, kalite ve model sayısı ile birlikte reklam bütçeleri ve marka yüzleri önemli satış faktörleridir.
 • 4 coğrafi bölge ve 3 satış kanalında (Toptan, Internet ve Fason) satış yapılır.
 • Ürün pozisyonlama ve pazarlama ağırlıklı bir simülasyondur.
Uygulama Akışı

Strateji Oyunu

 • Her şirketin sürdürülebilir başarıyı yakalaması ve hedeflerini ulaşması, geliştirdiği stratejilerin gücüne ve uygulanmasındaki ustalığa bağlıdır.
 • Şirket stratejisine katkı sağlamak ve stratejiyi en iyi şekilde uygulamak, ideal olarak tüm çalışanların önemli görevlerindendir.
 • Stratejik düşünce, öğrenilmesi en zor yetkinliklerden biridir. Strateji ile ilgili okumalar yapmak, duayenleri dinlemek stratejik düşünce yetkinliğini elde etmede yetersiz kalır. Çünkü stratejik yetkinlikler, satrançta olduğu gibi ancak deneyimleyerek elde edilebilir.
 • Strateji Oyunu’nda, ekip olarak bir şirketin yönetiminde farklı fonksiyonlarla ilgili kararlar alarak anında kararlarının sonuçlarını görebilirler.

Strateji Oyunu Akışı

Strateji oyununda katılımcılar 2 gün süresince 7 farklı oturum içinde şirketleri ile ilgili stratejik kararlar alır.

Gün Akışı 

 • Simülasyona Giriş
 • Temel Strateji Fikri
 • Deneme Oturumu
 • 1. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 2. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 3. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Rekabet Analizi
 • 4. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 5. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 6. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • 7. Oturum – Strateji Oyunu Bilgilendirme
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Kazanımlar ve Genel Değerlendirme

Strateji Oyunu Faydası

Strateji Oyunu sonunda katılımcılar aşağıdaki konularda yetkinlik kazanacaklardır:

 • Strateji nedir? Rekabet avantajı nasıl elde edilir?
 • Belirlenen stratejinin uygulanmasında önemli olan faktörler nelerdir?
 • Pazarlama, Araştırma-Geliştirme, Üretim, Finans gibi fonksiyonlar şirket stratejisini nasıl destekler?
 • Stratejinin uygulanmasında fonksiyonlar arası koordinasyon nasıl sağlanır?
 • Uluslararası pazarlarda strateji nasıl belirlenir?
 • Strateji Oyunu sonunda şirketler, yetenek havuzları ve yedekleme planları için adayları stratejik düşünme, takım çalışmasına yatkınlık ve liderlik yetkinlikleri açısından objektif değerlendirme imkanı bulacaklardır.