Yedekleme Yönetimi

Kilit pozisyon yedekleme planı 

Kritik Pozisyonların ve Gelecek Yetenek İhtiyaçlarının Belirlenmesi

İş sürekliliğini sağlamak ve işgücü açığı nedeni ile oluşabilecek riskleri en aza indirmek için organizasyon içinde kilit önem taşıyan ve gelecekte ihtiyaç olabilecek pozisyonlar belirlenir. 

Pozisyon Gerekliliklerinin Belirlenmesi ve Yedekleme Adaylarının Seçilmesi

Belirlenen kilit pozisyonlara ve yönetim kademelerine yönelik olarak kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulacak işgücünün şirket içindeki yüksek performans ve potansiyelli çalışanlarla karşılanması, bu çalışanların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak sistematik bir süreç uygulanır.

Yedekleme Planının Yapılması

Kariyer yolları doğrultusunda kurum içinde bir pozisyondan diğerine geçiş kriterleri tanımlanır. Bu kriterler doğrultusunda belirlenen en uygun yedekleme adayları ile yedekleme planları oluşturulur.

Yedekleme Yönetim Süreci

Kritik Pozisyonların Belirlenmesi

Yedekleme planlama sistemi ile, organizasyondaki bir pozisyon için uygun bir yedeğin bulunması, bu yedeğin pozisyon gereklilikleri doğrultusunda geliştirilmesi ve iş sürekliliğinin kesintiye uğramadan devam etmesi hedeflenir.

Bu aşama da organizason içinde yönetsel ve kritik pozisyon tanımları yapılarak yedekleme planlaması için pozisyonların belirlenmesi hedeflenir.

 • Organizasyon Şeması, İş Aileleri, İş Tanımları ve Pozisyonların Gözden Geçirilmesi
 • Kritik Pozisyon Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Kritik Pozisyonların Belirlenmesi
 • Pozisyon Risk ve Kilit Başarı Faktörlerinin Tanımlanması
 • Kritik Pozisyon Terfi Kriterlerinin Oluşturulması

Yedekleyen Pozisyonların ve Adayların Belirlenmesi

Bu aşamada yedekleme yapılacak pozisyonları organizasyon içinde hangi pozisyonların yedekleyeceği belirlenir. Aynı zamanda bu aşamada hem pozisyon hem de kişi bazlı bir yedekleme planı oluşturulur.

 • Yedekleyecek pozisyon listelerinin oluşturulması
 • Yedekleyecek adayların Yetkinlik Değerlendirmesinin Yapılması
 • Kritik Pozisyon Kriterlerine Uygunluğun Belirlenmesi
 • Performans ve Potansiyel Değerlendirmesi
 • 9 Box Yetenek Havuzu Planı Oluşturulması

Yedekleme Planını Oluşturma ve Yedekleme Adaylarının Gelişimi

Bu aşamada organizasyon içinde bütün bölüm ve kritik pozisyonlar bazında yedekleme planları oluşturulur ve yedekleme adaylarının gelişimi için sistematik gelişim aktiviteleri uygulanır.

 • Yedekleme Planının Yapılması
 • Kısa-Orta-Uzun Vade Yedekleme Listelerinin Oluşturulması
 • Yedekleme Planının Onaylanması ve Yedekleme Karar Toplantısının Yapılması
 • Yedeklemenin Duyurulması, İletişimi ve İş Tanımlarının Güncellenmesi
 • Yedekleme Adaylarının Gelişim Planının Yapılması
 • Gelişim Planının Eğitim Planı ile Entegrasyonu
 • Yedekleme Adaylarının İş Zenginleştirme ve Rotasyonu Planının Yapılması
 • Sürecin İzlenmesi ve Performansın Kontrolü