skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Bireysel Yönetici Gelişim Mentorluğu 

Yönetici ve Yönetici Adayları

  • Bireysel Yönetici Gelişim Mentorluğu, yöneticilerin istediği hedeflere ve sonuçlara ulaşabilmesi için profesyonel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kişiye özel olarak tasarlanmış bir performans aracıdır.
  • Yöneticiler için kendi çalışma saatlerine uygun, esnek, birebir görüşmeler şeklinde süren, kendilerine özel olarak tasarlanmış bir gelişim ve destek hizmeti sunulur. 
  • Ana hedef, verimliliği arttırmak ve çalışan memnuniyetini sağlamak için Yönetici’ye destek olmak ve gelişimini bir üst seviyeye taşımaktır.

Mentorluk Görüşmeleri

1. Görüşme: Tanışma ve Hedef Belirleme

İlk görüşme, Yönetici ve Mentor’un tanışma görüşmesi olup, yönetici deneyimleri ve yetkinlikleri ilgili mevcut durumunu aktarır, çalışmanın temel hedefleri, öncelikli gelişim konuları ve görüşme takvimi bu aşamada belirlenir.

2. Görüşme: Liderlik Stilleri Analizi

İkinci görüşme, Yöneticinin liderlik bakış açısı ile ilgili farkındalığının gözden geçirildiği ve iş hayatında farklı durumlarda kullandığı liderlik stillerinin Duygusal Zeka ve Liderlik envanteri ile analiz edildiği aşamadır. Bu aşamada görüşme içerisinde Yöneticinin şu an ki iş hayatında karşılaştığı durumlarda hangi liderlik yaklaşımlarını kullandığı, aldığı sonuçlar ve etkileri gözden geçirilir.

3. Görüşme: İletişim Stilleri Analizi

Yöneticinin, kendini ifade ederken kullandığı iletişim dili, farklı kişilik tipleri karşısında daha çok öne çıkan iletişim tutumları “İletişim Tutumları Analizi” ile gözden geçirilir. Bu aşamada özellikle, görsel ve işitsel iletişim tutumlarının ilişkilere yansıması ve farklı kişiler karşısına en etkin iletişim stratejilerini kullanma üzerine uygulamalar yapılır.

4. Görüşme: Müzakere ve Çatışma Yönetimi Stilleri Analizi

Bu aşamada Yöneticinin mevcut ilişkilerinde kullandığı müzakere stratejileri ve ikna yöntemleri üzerine konuşulur. Çatışma Stilleri analizi ile 4 farklı çatışma yönetimi tutumu üzerinden iş hayatından örneklerle geçilir.

5. Görüşme: Ara Değerlendirme

Yönetici, kişisel gelişim çarkı ve yönetsel yetkinlikleri çerçevesinde program içindeki gelişimini gözden geçirir ve özdeğerlendirme yapar. Programın devam eden sürecinde öncelikli gelişim konuları bu aşamada tekrar gözden geçirilir.

6. Görüşme: Kişisel Motivasyon Teknikleri ve Karşılıklı Davranış Tutumlar Analizi

Kişisel motivasyon unsurları belirlenir. Aynı şekilde ekip içinde sorumluluk verme ve etkin motivasyon teknikleri ile ilgili yöntem ve uygulamalı örnekler görüşülür. Karşılıklı davranış analizi ile ekip içinde daha çok baskın olan davranış tutumu belirlenir.

7. Görüşme: Farklı Yetkinlik ve Motivasyon Seviyelerindeki Çalışanlar için Liderlik Stilleri Analizi

Çalışanların yetkinlik seviyelerine göre etkin delegasyon, açık talimatlar verme, hedefe yönlendirme ve iş üstünde öğrenme desteği verme ile ilgili Liderlik tutumları belirlenir.

8. Görüşme: Kişisel Özdeğerleme ve Gelişim Planı Oluşturma

Sürecin son aşamasında yetkinlikler bazında bir özdeğerlendirme yapılır ve sonraki adımlar için gelişim aktivitelerini içeren bir kişisel gelişim planı hazırlanır.

Back To Top