Yetenek Havuzu Oluşturma

Performans, Potansiyel ve 9 Box

Yetenek Havuzu Nedir?

Yetenek Havuzu Sistemi, kurum içinde farklı pozisyonlar için mevcut ve gelecekte oluşabilecek yetenek ihtiyaçlarını bugünden belirlemeye ve sistematik bir süreç içinde yetiştirmeye sağlayan bir süreçtir. 

Yetenek Havuzu Faydası Nedir?

İşgücü açığı nedeni ile oluşabilecek riskleri en aza indirmek ve organizasyon içindeki yeteneklerin kariyer planlamasını yaparak çalışanlara değer vermek mümkün olmaktadır.

9 Box Nedir?

Çalışanların sergiledikleri performans ve sahip oldukları gelişim potansiyelini dikkate alarak yetkinlikler bazında kariyer gelişimi, yedekleme ve eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını sağlayan yetenek envanteri yönetim modelidir.   

Performans Kriteri

Kişinin kurum içinde geçmişe dönük 3 yıllık performans değerlendirme sonuçları dikkate alınır.

Potansiyel Kriteri

Kişinin mevcut potansiyeli değerlendirme ve gelişim merkezi ve yetkinlik değerlendirme soru formları aracılığı ile belirlenir.

Temel Kriterler

Yetenek Havuzu’na giriş için belirlenmiş olan temel kriterler doğrultusunda kişinin iş tecrübesi, kurum içi deneyimi, eğitim seviyesi, yabancı dil bilgisi gibi unsurları belirlenir.

Proje Aşamaları

Yetenek Havuzu Modelinin Geliştirilmesi

  • Yetenek Havuzu Grupları ve Kategorilerinin Belirlenmesi
  • Yetenek Havuzu Giriş Kriterlerinin Belirlenmesi

Yetenek Değerlendirmesi

  • Performans Değerlendirme
  • Potansiyel Değerlendirme
  • Değerlendirme ve Gelişim Merkezi
  • Yetkinlik ve Yetenek Envanteri Değerlendirme
  • Değerlendirme Soru Formu ile Değerlendirme 

Yetenek Toplantısı

  • 9 Box: Performans ve Potansiyel Matrisinin Hazırlanması
  • Yeteneklerin 9 Box pozisyonlarının belirlenmesi
  • Yetenek Toplantısı ile Yeteneklerin Gözden Geçirilmesi

Performans ve Potansiyel Puanı

Performans Potansiyel Gridi

9 Box: Terfi, Yedekleme ve Eğitim Planlama

9 Box: Performans-Potansiyel Matrisi