skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Yeniden Yapılanma 

Değişimi başlatmak ve değişimin öncüsü olmak

Değişimin Önünü Açın

Küresel ekonomideki iniş ve çıkışlar, müşteri taleplerinde farklılaşmayı ve iş yapış şekillerinde değişimi beraberinde getirir. İş dünyasına belirsizlik ve durağan olmayan bu etkiler, organizasyonun değişime uyum sağlamasını ve gerektiğinde değişimin önünü açmasını gerektirir. 

Değişimi Başlatın

Değişen iş koşulları ve yüksek rekabet ortamında şirketin kurumsal hedeflerine ulaşmasını sağlayacak insan kaynağının verimliği, işe uyumu ve değişim sürecini yönetme potansiyeli iş süreçlerinin etkinliği ile birlikte değerlendirilir, değişim için direnç noktaları ve öncelikli değişim alanları tanımlanır. 

Değişimi Yaşayın

Değişim süreçlerinin başarılı ile hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi alışkanlıkların kırılmasını, konfor alanından çıkılarak yeni iş yapma yöntemlerinin keşfedilmesini ve fark yaratmayı sağlar.

Proje Aşamaları

Mevcut Organizasyon Yapısı Analizi

 • Şirket birleşmeleri ve organizasyon değişimi kararlarında mevcut organizasyon yapısının analiz edilmesi

 

İş Süreçleri Analizi

 • Mevcut iş süreçlerinin, iş akışlarının ve verimliliğinin analizi

İşgücü Potansiyel Analizi

 • Şirket işgücü envanteri analizinin yapılması
 • İnsan kaynağı yetkinlik analizinin gerçekleştirilmesi

Değişim Yol Haritası

 • Değişim süreci yol haritasının oluşturulması ve sürecin izlenmesi

 

Yeniden Yapılanma Sürecinin Faydaları

 • Şirket birleşmeleri neticesinde birlikte çalışması gereken farklı kurumsal kültüre sahip organizasyon yapılarının entegrasyonu ve birbiri ile uyumlu yeni bir yapının oluşturulması
 • Büyüme ve küçülme stratejilerine karar vermek için mevcut iş süreçleri verimliliğinin ve insan kaynağının potansiyelinin belirlenerek doğru öngörülerde bulunma
 • Sinerjik ekiplerin oluşturulması ve takım içinde rekabet unsurlarının pozitif yönde harekete geçirilmesi
 • Değişim sürecine uyum ve desteğin organizasyon içinde bütün çalışanlarca sağlanması, değişimin kabulü ve hayata geçirilmesi
 • Düşük performans gösteren ekip ve bireylerin görev uyumunu artıran görev değişikliği ve rotasyon süreci
 • Şirket çapında değişimin kabul görüp yaygınlaştırılması
 • Sürekli iyileştirilmesi esas alınarak şirket yapısının yeniden yapılanma ile birlikte rekabet avantajı elde etmesi sağlanmaktadır
Back To Top