Süreç Analizi

İş akışı ve süreç haritası 

İş Akışı

İşin hatasız bir şekilde yapılarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde süreci oluşturun bütün iş adımları tanımlanır.

Süreç Performansı

İşin hatasız bir şekilde yapılarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde süreci oluşturun bütün iş adımları tanımlanır.

Süreç Takımı

İşin hatasız bir şekilde yapılarak iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde süreci oluşturun bütün iş adımları tanımlanır.

Verimlilik ve Değer

 • Süreç Analizi, organizasyon içinde bütün iş akışlarının tanımlanması, buna bağlı akış diyagramlarının oluşturulması ve yeniden tasarlanmasını sağlar.
 • Süreçlerle yönetim, müşteriye sunulan değere ve memnuniyete odaklanarak iş verimliğini artıran kurumsal yönetim şeklidir.
Proje Aşamaları

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi, Tanımlanması ve Sınıflandırılması

 • Kurum içi ve dışı iş akışlarının ve süreçlerinin gözden geçirilmesi
 • Operasyonel-Temel Süreçlerin, Destek ve Yönetsel Süreçlerinin belirlenmesi
 • Tüm ana ve alt süreçlerin sınıflandırılması
 • Her süreç için Süreç sahibi, süreç sorumlusu ve sürece dahil olan süreç çalışanlarının belirlenmesi

Süreç Etkileşim ve Akış Şemalarının Oluşturulması

 • Süreç adımlarının ve alt faaliyetlerinin belirlenmesi
 • Süreç akış şemalarının çizilmesi
 • Süreçlerin etkileşimlerinin belirlenmesi ve etkileşim şemasının çizilmesi

Süreç Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçümleme

 • Her bir süreç için mevcut performans etkinlik ve verimlilik kriterinin belirlenmesi
 • Süreç performans kriterlerine göre süreç performanslarının ölçümü ve izlenmesi

Bölümler ve Süreç Aileleri

 • Genel Müdürlük – Yönetim Süreci
 • Toplam Kalite Yönetimi Bölümü – Yönetim Süreci
 • Satış Bölümü – Müşteri Süreci
 • Pazarlama Bölümü – Müşteri Süreci
 • Üretim Bölümü –  Müşteri Süreci
 • Mali İşler ve Finans Bölümü – Destek Süreci
 • Satınalma ve Lojistik Bölümü – Destek Süreci
 • Bilgi Teknolojileri Bölümü – Destek Süreci
 • İnsan Kaynakları Bölümü – Destek Süreci
 • Kalite Bölümü – Destek Süreci
 • Bakım Bölümü – Destek Süreci
 • İdari İşler – Destek Süreci

Prosedürlerin Yazılması

Zorunlu Prosedürlerin Geliştirilmesi

 • Dokümanların Kontrolü Prosedürü
 • Kayıtların Kontrolü Prosedürü
 • İç Tetkik Prosedürü
 • Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü
 • Düzeltici Faaliyet Prosedürü
 • Önleyici Faaliyet Prosedürü

Talimatların Oluşturulması

 • İş süreçlerinde yapılan işlemler ve kullanılan araç gereçlerle ilgili kullanım talimatlarının hazırlanması 

Formların Hazırlanması

Süreç içinde kullanılan formların düzenlenmesi ve doküman yönetimi sisteminde onaylanması

 

El Kitaplarının Oluşturulması

 • Süreç El Kitabının Hazırlanması
 • Prosedür El Kitabının Oluşturulması
 • Çalışan El Kitabının Hazırlanması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabının Hazırlanması
 • Kalite Yönetimi El Kitabının Oluşturulması
 • Etik Kurallar El Kitabının Hazırlanması
 • Oryantasyon El Kitabının Oluşturulması