Değerlendirme Merkezi

Yönetici Adaylarının Seçimi

Yönetici adaylarının belirlenmesi ve yönetsel yetkinlikler doğrultusunda seçimi

Genç Yeteneklerin Belirlenmesi

Genç yeteneklerin temel yetkinlikler ve uzmanlık yetkinliklerine göre belirlenmesi 

Terfi Kararlarının Alınması

Hedef iş pozisyonuna en uygun adayların seçimi ve terfi kararının alınması

Yedekleme Planlarının Yapılması

Kilit pozisyonlara yönelik yedekleme planlarının oluşturulması

İşe Uyum

İş gereklilikleri ve yetkinliklerine uyumun belirlenmesi

Organizasyona Uyum

Kurumsal kültür ve değerlere uyumun belirlenmesi

Ekibe Uyum

Ekip rollerinin ve ekibe uyumun belirlenmesi

Güçlü Yön ve Gelişim Alanları

Yetkinlik kriterleri doğrultusunda güçlü yön ve gelişim alanlarının belirlenmesi

Değerlendirme Merkezi,

kariyer gelişimi için yeni bir başlangıçtır

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, “Doğru İşle Doğru Kişi”yi buluşturan, özellikle şirketlerin kritik ve anahtar pozisyonları için en uygun çalışanların örnek vaka ve iş simülasyonlarında gösterilen performans sonucunda seçilmesine olanak sağlayan yetkinlik ve davranış değerlendirme yöntemidir. Organizasyon içinde Genel Müdür, Direktör, Müdür, Takım Lideri ve Uzman pozisyonlarına en uygun kişilerin görev rol ve sorumluluklara ve yetkinlik kriterlerine uygun geliştirilmiş iş simülasyonları ve vakalarda gözlenen davranışlar ve uzman danışmanlarımızın çıkarımları sayesinde seçilmesi mümkün olur.

“Yüksek Potansiyelli ve Performanslı” kişilerin belirlenmesini mümkün kılan değerlendirme merkezi uygulamaları sayesinde, işe yerleştirme sonrasında bu yeteneklerin kariyer gelişimi ve eğitimi için en etkin gelişim programlarının oluşturulması sağlanır. 

Değerlendirme Merkezi Uygulamaları, temel olarak bireylerin spesifik durumlarla başa çıkma yöntemlerini ve bu durumlar karşısındaki davranış şekillerini analiz eder. Bu özelliği ile potansiyelin teşhisinde ve davranış şekillerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan mülakat ve kişilik envanterlerinden çok daha gerçekçi ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.  Değerlendirme merkezi uygulamalarında, farklı durum ve kişiler karşısında kişinin sergilemiş olduğu tipik davranış modeli ve gidişatı gözlemlenir. Sonuçlara bağlı olarak kişinin gelişimi, özel eğitimlerle ve kişiye özel olarak geliştirilmiş koçluk yöntemleri ile desteklenir.

Proje Uygulama Aşamaları

Yetkinlik Kriterlerinin Belirlenmesi

 • Değerlendirme Merkezi’nin ilk aşamasında hedef iş pozisyonunun yetkinlik kriterleri ve davranış göstergelerinin doğru bir şekilde tanımlanması önemlidir. 
 • Bu aşamada kurumun yetkinlik modeli içerisinde yer alan ve pozisyon için uygun olan yetkinlik kriterleri seçilir.
 • Yetkinlik modeli olmayan şirketler için Risus International yetkinlik veri tabanından yetkinlik kriterleri ve davranış göstergeleri tanımlanır
 • Yetkinlik Modeli: Yönetsel Yetkinlikler, Satış Yetkinlikleri, Teknik Yetkinlikler, Temel Yetkinlikler gibi farklı yetkinlik türlerini ve her pozisyonun seviyesine uygun davranış göstergelerini içerir.

Vaka ve Egzersizlerin Seçimi

 • Değerlendirme Merkezi’nde kullanılacak vaka ve egzersizler iş gerekliliklerine göre seçilir. Bu aşamada danışmanlarımız Risus International egzersiz veri tabanında egzersizleri seçer veya müşteriye özel egzersizleri dizayn edip geliştirir.
 • Egzersiz Türleri
 • Rol çalışması
 • Grup Çalışması
 • Vaka Analizi
 • Sunum
 • Bekleyen İşler ve Posta Kutusu İş Planlaması
 • Gerçekleri Bulma
 • Mülakat

Yetkinlik-Egzersiz Matrisinin Oluşturulması

 • Değerlendirme Merkezi Tasarım Aşamasında seçilen vakalarda gözlemlenecek yetkinlikler belirlenir.
 • Yetkinlik-egzersiz matrisi oluşturulur.

Online Mesleki Yetkinlik Envanteri ve Beceri Testleri

 • Uluslararası geçerliliği olan yetkinlik bazlı mesleki kişilik envanteri uygulaması değerlendirme merkezi öncesinde katılımcılarımıza bireysel olarak iletilir.
 • Mesleki Yetkinlik Envanteri
 • Sayısal Beceri Testi
 • Sözel Beceri Testi
 • Yaratıcı Düşünme Testi
 • Durumsal Yargı Testi (Situational Jugment Test)

Değerlendirme Merkezi Günü

 • Değerlendirme Merkezi uygulama gününde katılımcılarımızla danışmanlarımız bir araya gelir ve çalışmanın amacı, uygulamanın akışı ve yetkinlik kriterleri uygulama günü açılış toplantısında paylaşılır. 
 • Katılımcılarımız, katılacakları egzersizlerle ilgili kişisel programlarını hazırlar ve  vakalarla ilgili hazırlık yapar.
 • Katılımcılarımız, ilgili egzersizin bulunduğu salonda danışman ve gözlemcilerle birlikte vakaları gerçekleştirir.

Bireysel Rapor

 • Değerlendirme merkezi sürecinde yer alan danışmanlarımız tarafından gözlemlenen yetkinlikler ve davranış göstergeleri bazlı çıkarımların yer aldığı her katılımcımız için özel bireysel değerlendirme raporu hazırlanır.

Geribildirim

 • Sonuçlar ve raporlar katılımcılarımızla birebir yaptığımız geribildirim toplantısı içinde paylaşılır.

Gelişim Planı Oluşturma

 • Elde edilen çıkarımlar ve güçlü yönler ve gelişim alanları doğrultusunda katılımcılarımız için kişisel gelişim planı oluşturulur.

Gelişimi İzleme

 • Sürecin sonraki adımlarında katılımcılarımızın gelişim aksiyonları periyodik olarak hem Yöneticisi hem de İnsan Kaynakları Uzmanları tarafından izlenir.

Uygulama Araçlarımız

Yetkinlik Egzersiz Matrisi

Değerlendirme Merkezi Süreci

Değerlendirme Merkezi Yetkinlik Skorlama