skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Yetenek Yönetimi

Bütünleşik İnsan Kaynakları Sistem ve Süreçleri

Seçme ve Yerleştirme

Doğru kişiyi, doğru pozsiyonda görevlendirebilmek amacı ile iş gereklilikleri, yetkinlik modeli ve görev tanımları oluşturulur ve bu kriterler doğrultusunda seçme ve yerleştirme süreci kurgulanır.

Oryantasyon

İşe alınan çalışanın kurumun değerleri, iş prensipleri, çalışma ortamı, bölümler ve iş süreçleri ile ilgili kuruma adaptasyon sürecinin sistematik bir süreç içerisinde yürütülmesi sağlanır.

Performans Yönetimi

Çalışanın, rol ve sorumlulukları bazında belirlenen hedeflerine ulaşmak için performansının ve potansiyel yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanın performans ölçümleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda sürekli gelişim göstereceği eğitim ve gelişim aktiviteleri planlanarak gelişiminin izlenmesi hedeflenir.

Kariyer Planlama

Kariyer Planlama, çalışanın kurum içinde farklı kariyer yollarında ilerlemesine ve kariyer hedefleri belirleyerek bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak sistematik gelişim faaliyetlerini yürütmesini hedefler.

Yedekleme Yönetimi

Yedekleme yönetimi, iş pozisyonu ve kişi odaklı bir kariyer planlama aracı olarak kritik pozisyonlar için kurum içi adayların yetiştirilmesini hedefleyen bir süreçtir.

Risus International Yetenek Yönetimi Çözümleri

Gün geçtikçe artan rekabet koşulları içerisinde, sunduğu ürün ve hizmetleri ile yenilikçi olan ve farklılık yaratan organizasyonların sürdürülebilir bir büyüme sağlayabildiklerini görüyoruz. Farklılığı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayan en önemli unsurların başında tartışılmaz ki insan unsuru geliyor. Çoğunuzun sesini duyar gibi oluyoruz; “Evet, başarının sürekli olmasını çalışanlarımızın bağlılığına ve sürekli gelişim isteklerine borçluyuz”

Peki, diğer taraftan beklediğiniz performansı bir türlü gösteremeyen çalışanlarınız ve giderek yükselen eğitim maliyetleri? Geleceğiniz için yüksek önem arz eden kilit pozisyonlarda çalışan yöneticilerinizin bağlılığının giderek azalması? Yeni iş sahalarına girerken yaşadığınız yetişmiş kalifiye çalışan bulma zorluğu? Uzman işgücünü yetiştirmenin aldığı uzun zaman? Tüm bu senaryoların bir gün başınıza geleceğini düşünerek uykunuz mu kaçıyor, yoksa bugünden yetişmiş işgücü için planlar mı yapıyorsunuz?

İşte bu noktada, geleceğini garanti altına almak için rekabet gücünü sürekli kılmanın kaçınılmaz olduğunu fark eden organizasyonlar, bugünden işgücü kaynağını en etkin şekilde planlıyor. Özellikle kilit pozisyonlardaki çalışanları için üstün rol modelleri geliştirmeye özen gösteren firmalar yetenek yönetimi sistemlerinden yararlanıyorlar. Oluşturdukları kariyer planlama, yedekleme ve yetenek havuzu sistemi ile, mevcut kadrolar ve yeni iş sahaları ile oluşacak pozisyonlar için en uygun ve uyumlu çalışanlara hızlıca erişilmesi sağlanıyor.

YETENEK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİMİZ

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlik Modeli Oluşturma

Yetkinlik Modeli Oluşturma çözümleri, kurum içinde temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerin tanımlanarak işe alım, performans yönetimi ve eğitim-gelişim gibi bütün İK süreçlerinde standart-bütünleşik bir sistemin kullanılmasını ve karar verme mekanizmalarında yetkinlikler bazında ortak bir dilin kurum içinde yaygınlaştırılmasını hedefler.

Eğitim Ve Gelişim Sistemi

Eğitim ve Gelişim Sistemi

Eğitim ve Gelişim Sistemi, yetkinlikler ve kariyer planları doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim planlarının geliştirilmesi, farklı pozisyon ve kariyer basamakları için eğitim programlarının oluşturulması, planlı eğitimlerin uygulanması, eğitim performansı ve etkisinin ölçümlenerek çalışan gelişiminin sürekliliğini amaçlar.

Görev Tanımları Ve İş Analizi

Görev Tanımları ve İş Analizi

Görev Tanımı ve İş Analizi çözümleri, kurum içinde farklı iş aileleri ve bölümler altında yer alan pozisyonların sorumlu olduğu rol, görev, iş gereklilikleri, eğitim, deneyim, karar alma yetkisi, yetkinlik kriterleri, performans göstergeleri, yedekleme ve terfi bilgileri gibi kriterlerin tanımlanmasına yönelik iş analizi çözümleridir.

Kariyer Planlama Sistemi

Kariyer Planlama Sistemi

Kariyer Planlama Çözümleri, şirket içinde farklı iş aileleri ve bölümler bazında yatay, dikey, çapraz kariyer yollarının ve haritalarının tanımlamasını, hedeflenen kariyer yolları içerisinde farklı uzmanlık ve yönetim rolleri için çalışanların yetiştirilmesini içeren  ve sistematik olarak uygulanan eğitim, gelişim, yedekleme, terfi ve kariyer yönetimi çözümleridir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi, kurumsal hedef ve stratejilerin yaygınlaştırılması ve kurum içinde hedeflerle yönetim kültürünün oluşturulması amacı ile çalışan performansının ve yetkinliklerinin periyodik olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesini sağlayan sistematik bir yönetim sürecidir.

Yedekleme Yönetimi Sistemi

Yedekleme Yönetimi Sistemi

Yedekleme Yönetimi Sistemi, kurumların yönetim ve kilit pozisyonları için kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı iş gücünün şirket içindeki yüksek performans ve potansiyelli çalışanlarla karşılanması amacıyla kilit pozisyon ve terfi gerekliliklerinin belirlenmesi, çalışan değerlendirmesi ve gelişimine yönelik olarak uygulanan sistematik bir süreçtir.

Back To Top