Kariyer Planlama

Kariyer Haritası, Terfi ve Gelişim Planı

Kariyer Yollarının Oluşturulması

Organizasyon içinde farklı iş aileleri ve bölümler bazında yatay, dikey, çapraz kariyer yolları tanımlanır ve kariyer haritaları çizilir.

Kariyer Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi

Hedeflenen kariyer yolları içerisinde farklı uzmanlık ve yönetim rolleri için ilerleme ve geçiş kriterleri belirlenir. 

Kariyer Gelişiminin Sağlanması

Kariyer planları doğrultusunda hedef pozisyonlar için çalışanların yetiştirilmesi ve sistematik olarak eğitim, gelişim ve iş zenginleştirme faaliyetleri planlanır.

Kariyer Planlama Modeli

 • Temel Kriterler
 • Performans Ölçütleri
 • Potansiyel Ölçütleri
 • Gelişim ve Eğitim
 • Kariyer Gelişim Kararı
Kariyer Yönetim Sistemi Süreci

Kariyer Yolu ve Haritalarının Oluşturulması

Kariyer yolu, çalışanların kurum içinde bir pozisyondan diğerine ilerleyebileceği, mevcut organizasyon yapısında bulunan iş süreç veya fonksiyonları içerisinde spesifik pozisyonlardan oluşan kariyer basamaklarının sistematik olarak tanımlanması ve şematik olarak gösterilmesidir.

 • Kariyer yolları, kariyer ilerleme olanakları hakkında şirketin gelecekte sunabileceği fırsatlarla ilgili çalışanlara bilgi sağlar.
 • Bir pozisyondan diğerine ilerleyebilmenin yollarını, bunun için gerekli deneyim ve yetkinlikleri açıkça belirtir.
 • Aynı zamanda kariyer hedeflerini belirlemede, beklentilerini gözden geçirmede ve gelişim planlarını oluşturmada çalışanlara kılavuzluk eder.

Kariyer Yollarında İlerleme Kriterlerinin Belirlenmesi

Kariyer yolunda ilerleme kriterleri her seviye ve pozisyon için pozisyonun görev tanımları dikkate alınarak belirlenir. Aynı zamanda organizasyon için kariyer ilerleme hikayeleri ve gelişimleri örnekleri çıkarılır. Bu sayede bir fonksiyon içinde Dikey ve Yatay İlerleme, Fonksiyonlar Arası Çapraz ve Ağ tipi ilerleme kriterleri belirlenir.

Kariyer İlerleme Kriterleri

 • Şirket içi ve dışı iş deneyimi
 • Eğitim gereklilikleri
 • Yabancı dil bilgisi
 • Performans ve potansiyel değerlendirme kriterleri
 • Mobilite

Kariyer Planı ve Gelişim Aksiyonları

Kişisel kariyer planı organizasyon içinde yer alan bütün çalışanlar için oluşturulur. Kariyer planları doğrultusunda eğitim ve gelişim aktiviteleri planlanır.

Eğitim ve Gelişim Faaliyetleri

 • Oryantasyon Programı
 • Yönetici Geliştirme Programı
 • Liderlik Akademisi
 • Satış Akademesi
 • Mentorluk ve Koçluk
 • Teknik Eğitimler
 • Kişisel Gelişim
 • İş Zenginleştirme