skip to Main Content
0 216 321 86 83 bilgi@risusinternational.com

Kurumsal Yönetim

Şeffaf yönetim ilkeleri ve katılımcı yönetim anlayışı

Yönetim İlkeleri

Yönetimin etik yönetim ilkelerini benimseyerek kurum içinde şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ile hareket etmesi hedeflenir.

Katılımcı Yönetim

Katılımcı yönetim anlayışı ile bütün yönetim kademelerinin rol ve sorumlulukları çerçevesinde kararlara katılması ve ortak karar alma kültürünün geliştirilmesi hedeflenir.

Mevcut Durum

Mevcut yönetim sisteminin verimliliği ve işleyişi arama toplantıları ile analiz edilir. Kurumun yönetim tarzı, organizasyon yapısının işlevselliği ve kurumsal yetkinlik seviyesi bu toplantılarda kapsamlı olarak belirlenir. Elde edilen veriler doğrultusunda kurumun yapısına uygun yönetim hedefleri, stratejileri ve aksiyon planlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Kurumsal Yönetim Proje Aşamaları

Kurumsal Yönetim Gelişim Alanları

 • Şirketinizin misyon ve vizyonunun kısa ve uzun vade hedeflerinizi içermesini ve uluslararası pazarlarda sizi yansıtmasını istiyor ve bununla birlikte kurum kimliğinizin çalışanlarınız ve işinizle uyumlu bir bütünlük içinde olmasının size katacağı avantajla fark yaratacağınızı düşünüyorsunuz.
 • Organizasyonel olarak, değişimin gereklerini doğru zamanda doğru yerde öngörüp yönetecek esneklikte hareket eden yönetim anlayışını kazanmanın önemini her geçen gün daha fazla hissediyorsunuz.
 • Çalışanlarınızın birbirini tamamlayan uyumlu bir ekip olarak çalışmasının ve bu ekibi tamamlayan uygun bireylerin şirketinize katacağı değerin önem ve hassasiyetinin farkındaysanız
 • Yönetsel gelişim ve değişim konularına yönelik ihtiyacınıza özel olarak sistematik bir metodoloji ve yaratıcı bakış açısına ihtiyacınız varsa

Kurumsal Yönetim Çözümleri

 • Yönetim Geliştirme Çözümleri
 • Misyon ve Vizyon Geliştirme
 • Kurumsal Kimlik ve Kültür Geliştirme
 • Yönetim Sistemleri Geliştirme
 • Ekip Kurma ve Yönetimi
 • Yönetim Profilleri Analizi
 • Balanced Score Card Uygulamaları

Kurumsal Yönetim Geliştirme Süreci

 • Yönetim sistemleri geliştirme sürecinin ilk adımı, her kurumun kendine özgü dinamikleri, ihtiyaçları, problemleri ve gelişmeye açık alanları olduğu felsefesi ile hareket eder.
 • Kurumun ihtiyacının etkin bir şekilde dinlenip gözlemlendiği arama toplantısında organizasyonu çevreleyen etkenlerin tümü, teknolojik yenilikler, rekabet koşulları, yeni yaklaşımlar ve kanunlardaki değişiklikler gibi, bir bütün olarak ele alınır, problem alanları, ihtiyaç ve hedefler kapsamlı bir şekilde tanımlanır.
 • İhtiyaca yönelik en etkin çözüm, detaylı analiz ve ölçümlemeler sonucunda yönetim sistemleri, alt sistem ve süreçler özel olarak geliştirilir.
 • Proje yöneticileri tarafından müşteri ile işbirliği içerisinde uygulamaya konulan süreçler sürekli iyileştirmelerle kontrol edilir, gelişen ve değişen koşullara göre gerekli güncellemeler yapılır
Back To Top