Satış Lideri Yetkinlik Analizi

Satış Yetkinlik Modeli ve Değerlendirme Merkezi

Kişisel Motivasyon Yetkinliği

Kişisel Satış Motivasyonu: Satış Liderinin satış için kendi kendisini motive edebilmesidir. 6 temel yetkinliği içermektedir.

 • Satış Planı Geliştirme
 • Özdisiplin
 • Direnç ve Dayanıklılık
 • Satış Planını Uygulama
 • Pozitif Enerji
 • Başarma Azmi

 

Müşteri Motivasyonu Yetkinliği

Müşteri Motivasyonu: Satış Liderinin satınalması için müşterisini motive edebilmesidir. 6 temel yetkinliği içermektedir.

 • Müşteri İhtiyacını Anlama
 • Konuşma-Dinleme Dengesini Koruma
 • Soru Sorma
 • Müşteriye Seçenek Oluşturma
 • Süreç-Sonuç Odaklılığı Dengeleme
 • Yeni Fırsatlar için Girişimci Ruh

Satış Lideri Yetkinlik Modeli

Satış Lideri Yetkinlikleri

Kişisel Motivasyonu Nasıl Sağlar?

Başarılı bir satış liderinden bu aşamada beklenen yetkinlikler;

 • Karşılaştığı zorluklar ve itirazlar karşısında özdisiplinini kurması ve pes etmemesi
 • Pozitif enerji ile hareket ederek kişisel motivasyonunun düştüğü durumlarda tekrar kendisini motive edecek unsurları bulması ve bunlara odaklanması
 • Çalışma temposunu düşürmeden başarma azmi ile hareket etmesi
 • Çözüm odaklı davranarak müşterisinin yanında yer alabilmesi beklenir.

Müşteri Motivasyonunu Nasıl Sağlar?

Bu aşamada başarılı bir satış yöneticisinden beklenen;

 • Müşterisinin ihtiyacını doğru anlayabilmek için sorular sorması
 • Konuşma-dinleme denegesini koruyarak müşterisine söz hakkı vermesi ve dinlemesi
 • Müşteriyi de çözümün bir parçası yaparak doğru kararları alabilmesi için yönlendirmesi
 • Sunduğu ürün ve hizmetlerle karşılıklı faydayı sağlayacak şekilde seçenekler oluşturması ve
 • Satışı kapatabilmek için süreç ve sonuç odaklılığını denegeleyerek sabırlı ve esnek davranabilmesidir.

Satış Süreci: Doğru Bir Satış Planı

 • Müşteri ile ilk temas olan telefon aramalarının yapılması
 • Randevu oluşturulması
 • Ziyaret planları doğrultusunda ziyaretlerin gerçekleştirilmesi
 • Müşterinin talebi doğrultsunda tekliflerin hazırlanması
 • Tekliflerin takip edilerek en nihayatinde satışa dönüştürülmesi ve
 • Satışın kapatılması

Girişimci Ruh

 • Bütün aşamalarda satış yöneticisinin aklının bir köşesinde müşteriye yapılan bugünkü satışın yarın ki yeni bir satış potansiyelini doğuracağı fikri hep olmalıdır.
 • İşte bu satış liderinin olmazsa olmaz girişimcilik ruhunda yatar.