Gelişim Merkezi

ITO Qualification Workshop Metodu

Kariyer Planlama

Kurumun ve çalışanın hedefleri doğrultusunda kariyer yollarının belirlenmesi ve kariyer planının oluşturulması

Eğitim ve Gelişim

Çalışanın Güçlü Yön ve Gelişim Alanları doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gelişim aksiyon planının oluşturulması

Yedekleme ve Terfi

Organizasyonda kilit pozisyonlar ve kişinin hedefleri doğrultusunda yedekleme planının oluşturulması ve terfi kararlarının alınması

Gelişim Merkezi Araçları ve Egzersizler

Rol Çalışması

Rol çalışması içerisinde katılımcının bir yönetici rolünü alarak problemli bir çalışanı ile bir görüşme gerçekleştirmesi beklenir. Görüşme içerisinde yöneticinin demotive olmuş ve performansı düşmeye başlamış, ekip içinde problemler yaşayan çalışanının probleminin kök nedenlerini tanımlaması, problemlerin giderilmesi için birlikte çözüm önerileri geliştirmeleri ve sürecin sonunda bir anlaşmaya vararak aksiyon planları oluşturmaları beklenir.

Rol Çalışmasının Yapısı ve Amacı

 • 15 dakikalık bir toplantı içinde, yöneticinin çalışanı ile nasıl bir iletişim kurduğu ve problemleri çözme ve ele alma yaklaşımları görülür.
 • Bunun yanı sıra değerlendiriciler egzersiz içerisinde aşağıdaki yetkinlikleri ve tutumları gözlemler:
 • Yöneticinin etkin bir performans ve motivasyon görüşmesi gerçekleştirmesi
 • Problemlerin nedenlerini tanımlamak için etkili soru sorma becelerileri
 • Karşılıklı anlaşmaya vararak net bir şekilde sonuca ulaşma
 • Diğerleri ile iletişim kurma, ikna etme ve etkileme becelerileri

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • İletişim, çatışma yönetimi, ilişki yönetimi, koçluk becerileri, etkili dinleme, soru sorma, problem analizi, uyum sağlama, karar alma

Süre: 15 dakika rol oyunu, 30 dakika hazırlık

Grup Çalışması

Grup çalışması egzersizinde katılımcıların bir problemi çözmek veya bir durumla ilgili karar almak için birlikte çalışması, müzakere etmesi ve belirlenmiş bir süre sonunda bir sonuca varmaları beklenir. Grup çalışmasının sonunda katılımcıların çözümlerini ve kararlarını kısaca sunmaları istenir.

Grup Çalışmasının Yapısı ve Amacı

 • 1 saatlik bir çalışma içerisinde katılımcıların bir grup ile birlikte nasıl karar aldıklarını, ksııtlı bir süre içerisinde kaynakları nasıl yönettiklerini, iletişim tutumlarını ve etkileşimlerini görme şansı elde edilir.
 • Bunun yanı sıra değerlendiriciler egzersiz içerisinde aşağıdaki yetkinlikleri ve tutumları gözlemler:
 • Katılımcının görevi yerine getirmek için katkısı ve grup içindeki katılımı
 • Katılımcının görüşlerini paylaşması ve sonuca ulaşmak için gerektiğinde grubu yönlendirip ikna edebilmesi
 • Sonuca ulaşmak için süreç içinde diğerlerini dinlemesi ve cesaretlendirmesi

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • İletişim, karar alma, etkileme, stratejik düşünme, kendine güven, esneklik, liderlik, planlama ve organize etme, analitik düşünme becerileri

Süre: 1 saat

Vaka Analizi ve Sunum

Katılımcıların kendi bölümleri ve sorumluluk alanları ile ilgili verilen bilgileri incelemeleri, bir iş planı, gelişime yönelik bir proje önerisi oluşturmaları ve sunum ortamında fikirlerini paylaşarak planlarının uygulamaya alınması için dinleyicileri ikna etmeleri istenir. Katılımcı, yaklaşık 45-60 dk bir süre içerisinde verilen bilgileri analiz eder ve vermek istediği mesajları da içerecek şekilde çözümleri ile ilgili bir sunum hazırlar.

Çalışmanın Yapısı ve Amacı

 • Hazırlık:45 – 60 dk. , Sunum: 15dk.
 • 15 dakikalık bir sunum içerisinde, katılımcının bilgiyi nasıl analiz ettiği, kilit problemleri nasıl belirlediği, ne tür çözüm önerileri geliştirdiği ve fikirlerini nasıl sunduğu görülür.
 • Değerlendirici süreç içerisinde:
 • Sunum yapısını, çıkarımlarını ve vermek istediği mesajları nasıl organize edip planladığını gözleler
 • Bakış açısını açık ve net bir şekilde aktarmasını ve iletişim kurmasını communicate their points clearly and concisely
 • Verilen bilgiyi nasıl analiz ettiği ve sunmuş olduğu önerilerin/çözümlerin yaratıcılığını, çeşitliğini ve orjinalliğini görür.

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • Bilgiyi analiz etme, problem çözme, karar alma, kendini etkin ifade etme, iletişim becerileri, benden dili, zaman yönetimi, sorulara etkin cevap verme, kısıtlı zaman içerisinde olası stres ve baskı unsurlarını etkin yönetme

Süre: 15 dakika Sunum, 1 saat Hazırlık

Bekleyen İşler – İş ve Zaman Planlama

Bekleyen işler egzersizi, gerçek bir iş günü içerisinde farklı önem ve öncelikleri bulunan görevleri planlama, karar alma ve bir ekibe delegasyonu ile ilgili görev ve zaman planlamasına yönelik iş simülasyonu egzersizidir. Egzersizin içerisinde şirket e-postaları, hazırlanması gereken raporlar, toplantılar ve karar alınması gereken farklı görevler bulunur. Katılımcının kısıtlı bir süre içerisinde işlerin planlaması, önem ve öncelik sıralaması ile ilgili karar alması, kendisine bağlı olan bir ekip içinde görev paylaşımı yapması ve yaptığı planı kısaca gerekçeleri ile birlikte danışmana aktarması beklenir.

Çalışmanın Yapısı ve Amacı

 • Hazırlık: 30 dk. , Sunum: 10dk. Preparation: 30 min, Presenting: 5-10 min.
 • Danışmanın gözlemi:
 • Kısıtlı zaman içerisinde karmaşık bilgileri nasıl analiz ediyor?
 • Biribiri ile çatışan önceliklere sahip işleri nasıl önceliklendiriyor ve denge sağlıyor?
 • Önemli ve acil arasındaki ayrımı nasıl yapıyor?
 • Bilgiyi anlayıp mantıklı kararlar almak için kullanabiliyor mu?
 • Baskı altında nasıl davranıyor?
 • Planlama ve organize etme becerileri nasıl?

Değerlendirilen Yetkinlikler

 • Organize etme, iletişim, planlama, stres yönetimi ve karar alma becerileri

Süre: 45 dakika

Mülakat

Davranış ve yetkinlik odaklı mülakat süresince kişinin belirlenen yetkinliklerle ilgili deneyimleri ve bakış açısı ile ilgili danışman ile katılımcı arasında bire bir ortalama 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirilir.