Stratejik Planlama

Gelecek Tasarımı: Misyon, Vizyon, Stratejik Amaç, Hedef ve Aksiyonlar 

Stratejik Yön

Stratejik Yön, kurumun ulaşmak istediği geleceğe doğru ilerlerken kısa-orta ve uzun vadede hedeflerini hangi yetkinlikler, yöntemler ve kaynaklarla nasıl başaracağını belirler ve faaliyet gösterdiği sektörde doğru konumlanmasını sağlayarak net bir gelecek tasarımı sunar.

Stratejik Amaç

Stratejik amaçlar, kurumun hedeflerine ve faaliyetlerine yön veren, yetenekleri ve kaynakları ile yaratacağı rekabetçi, büyüme ve yenilikçi gücünü ve gelecekte ulaşacağı yeri ifade eder.

Stratejik Konumlanma

Stratejik Konumlanma, şirketin stratejileri, hizmet ve ürünleri ile faaliyet gösterdiği sektörde müşterileri ve tüm paydaşları için yarattığı farkı ve ürettiği nihai değeri gösterir. 

Hedef ve Performans

 • Hedef ve Performans, stratejik planlama sürecinin etkinliğini ve çalışanlar tarafından uygulamanın başarısını gösterir.
 • Stratejik Planlama Sürecinin başarısı hedeflerin ve belirlenen stratejilerin ekiple birlikte uygulanması ve performansın sürekli izlenerek geliştirilmesi için desteklenmesidir.
Proje Aşamaları

Stratejik Bilincin Oluşturulması

 • Strateji Çalıştayı Katılımcılarının Belirlenmesi
 • Katılımcıların Sürece Hazırlanması
 • Çalıştay Öncesi Bilgi Dosyaları ve Cevap Aranan Soru Listelerinin Hazırlanması
 • Stratejik Bilincin Oluşturulması

İç ve Dış Çevre Mevcut Durum Analizi

 • Kurum Geçmiş Tarihi Gelişim Süreci Analizi
 • Mevcut Durum İç Çevre SWOT – GZTF Analizi
 • Şirket ve Bölümlerin SWOT Analizi
 • Dış Çevre – PESTEL Analizi
 • Rekabet Analizi

Gelecek Tasarımı Strateji Çalıştayı

 • Gelecek Tasarımı
 • Misyon, Vizyon ve Değerlerin Belirlenmesi
 • Yetkinliklerin Oluşturulması
 • Stratejik Yol ve Stratejik Hedeflerin BSC (Balanced Score Card) Yöntemi ile Belirlenmesi
 • Hedef ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması

Sonuçların Raporlanması

 • Strateji Çalıştayı Çıktılarının Derlenmesi
 • Sonuç Raporlarının Hazırlanması
 • Sonuç Raporlarının Katılımcılarla Paylaşımı
 • Raporların Değerlendirilmesi ve Aksiyonların Hedef Sahipleri ile Görüşülmesi

Sürecin Takibi ve Performansın Kontrolü

 • Süreç Hedeflerinin Takibi
 • Ölçüm Yöntemlerinin Belirlenmesi
 • Hedeflerin Ölçülmesi ve Performansın İzlenmesi
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Performans Gelişim Aksiyonlarının Planlanması

Stratejik Plan Uygulama ve Takibi

 • KPI listeleri ve hedef takibi A3 Formu
 • Mevcut durumun takibi ve günlük yönetim
 • Hedef takibi ve sapma kayıtları
 • Süreç KPI ‘ları
 • Hedef hiyerarşisi ve sahiplenme
 • Hedef değerlendirme dönemleri
 • Hedef sapmalarının gerekçeleri
 • Sapmalara yönelik önlem tedbirleri
 • Gelisim ihtiyacı ve Gelişim planları
 • Aksiyonların hayata geçirilmesi
 • Takip Süreci

Formların Hazırlanması

Stratejik Planlama Süreci içinde kullanılan formların düzenlenmesi ve doküman yönetimi sisteminde onaylanması

El Kitaplarının Oluşturulması

 • Stratejik Planlama Kılavuzunun Hazırlanması
 • Stratejik Planının Hazırlanması
 • SWOT Analizi Raporunu Hazırlanması
 • PESTEL Analizi Raporunun Hazırlanması
 • Rekabet Analizi Raporunun Hazırlanması
 • Misyon-Vizyon-Değerler ve Yetkinlikler Tanımlarının Oluşturulması