Simülasyona Hazırlık 9

Simülasyona Hazırlık

Simülasyona Hazırlık, işe alım ve terfi amaçlı gireceğiniz Online Assessment değerlendirme sınavına online vaka ve simülasyonla hazırlık yapmanızı sağlar.

Simülasyona Hazırlık vaka ve simülasyonları içinde 5 farklı online uygulama yer alır:

🎯Durumsal Karar Alma: Vaka içinde verilen durumda ne yapacağınızı değerlendirmeye yönelik sorulardır. Seçenekler içinde en uygun kararı almanız beklenir.

🎯Delegasyon: Verilen durumda işi ekibiniz içinde yer alan kişilere delege etmeniz beklenir. Ekibinizin özelliklerine göre seçenekler içinde karar vermeniz beklenir.

🎯İş ve Görev Planlama: Bir proje veya bir işi elinizdeki kaynakları da dikkate alarak planlamanıza yönelik bir sorudur. İnsan, zaman, ekipman ve tedarikçi gibi tüm kaynakları dikkate alarak planlama yapmanız beklenir.

🎯İş ve Görev Önceliklendirme: Vakada verilen durum içindeki işlerle ilgili bir önceliklendirme yaparak işlerin önem ve öncelik seviyesini sıralamanız beklenir.

🎯Vaka Analizi: Online sistemde verilen vakayı analiz ederek sizden beklenen görevlerle ilgili karar almanız ve sorulara sistem üzerinden cevap vermeniz beklenir.