Motivasyon

Zorlayıcı Koşullarda İç Motivasyonu Sağlamanın İpuçları

Bir sabah kalktığımızda her şeyi yapabilecek güçte hissediyoruz? Ertesi gün ise içimizden hiçbir şey yapmak gelmiyor, bir adım atmak bile istemiyoruz. Bir işe başlıyoruz ancak sürdürmek ve sonuç almakta zorlanıyoruz. İlgimiz çok çabuk dağılmaya başlıyor ve isteğimiz kalmıyor. Eğer bu durum uzun süre devam ediyorsa, motivasyonumuzu gözden geçirmekte, bizi neyin motive ettiğini tekrar anlamamızda ve hatırlamamızda fayda var.

Motivasyonu anlamak için birkaç küçük soru ile başlayalım;

  • Beni ne harekete geçirir?
  • Temel ihtiyaçlarım neler?

Motivasyonu, ihtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için harekete geçmemizi sağlayan iç ve dış etkenlerin tümü olarak düşünebiliriz. İhtiyaçlarımızı, hayatımızı sürdürmek için yeme, içme gibi fiziksel ihtiyaçlarımız ve güvende olmak gibi psikolojik ihtiyaçlarımız olarak görebiliriz. İsteklerimizi ise, sevmek ve sevilmek, insanları etkilemek ve güç sahibi olmak, bir topluluğa ait olmak, üretmek ve gelişmek olarak tanımlayabiliriz.

İhtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için kendiliğinden bir hareketi başlatabiliyor, hedeflediğimiz sonuçları elde edebiliyor ve bunu zorlu koşullarda da pes etmeden sürdürebiliyorsak muhtemelen iç motivasyonu yüksek bir kişiyiz. Bunun tam tersine amaçlarımıza yönelik hareket ederken daha çok insanlarla etkileşim halinde olmayı seviyor ve sosyalleşemediğimizde motivasyonumuz düşme eğiliminde oluyorsa enerjimizi dış dünyadan almamız ve daha dış odaklı unsurlarla motive olan bir kişi olmamız mümkün.

Zorlayıcı koşullarda iç motivasyonu yüksek olan kişilerin, belli bir konfor alanı içinde olmasa bile amaçlarına ulaşmak için daha sık harekete geçtiğini ve motivasyonunu koruduğunu biliyoruz.

Şimdi gelin bizi biraz daha zorlayacak yeni soruların cevaplarını arayalım birlikte.

  • Zorlayıcı koşullarda insanı harekete geçiren yani motive eden şey ne?
  • Zorlayıcı koşulları önemli bir motivasyon aracı olarak görebilir miyiz?
  • Zorlayıcı koşullara bir fırsat olarak bakmayı ve yeniden amaçlarımıza bağlanmayı nasıl sağlayabiliriz?

Bu sorulara cevap verirken ihtiyaç ve isteklerimizin karşılanmadığı durumlarda insanın yeni yollar denemek ve yeni şeyler üretmek için daha çok harekete geçtiğini unutmayalım.

Zorlayıcı koşullarda tekrar motive olmamızı sağlayacak 3 İpucu;

  • Yeterli Olduğunu Düşünmek ve Koşulların Aksine Kürek Çekmek: Zorlayıcı koşullar ortaya çıktığında yapamam, yetersizim, denedim ama olmuyor gibi olumsuz düşüncelerimizle koşulların bizi sürüklediği yönün aksine; yapabilirim, yeni yollar bulabilirim ve yeniden deneyeceğim şeklinde daha proaktif bir bakış açısı ile olumlu düşüncelerimizi devreye sokmamız çok önemli.

Yeni koşullar ortaya çıktığında kendini yeterli hisseden insanların bilmese bile yeni yollar bulmak için çok daha girişken davrandığını ve pes etmediğini biliyoruz.

  • Umut Dolu Hissetmek ve Olumlu Duyguları Beslemek: Hissettiğimiz kaygı, endişe gibi olumsuz duygularımız yerine şükür, ilham, merak, umut ve sabır gibi çok daha olumlu duygularımızı devreye soktuğumuzda ve bunları besleyecek ritüelleri gerçekleştirdiğimizde olumsuz duygularımızla baş edebiliyoruz.

Duyguların gelip geçici olduğunu unutmayalım olumsuz koşullardan sürekli bahsetmek kısa süreli bir rahatlama sağlasa bile yaşadığımız travmayı ve kaotik süreci tekrar etmemize neden olarak daha çok pekiştirir.

Daha rasyonel düşünce tarzı ile duyguların sizi ve tüm yaşamınızı ele geçirmesine izin vermek yerine olumlu düşüncelerimizi devreye sokmak elimizde.

  • Duyuları Harekete Geçirmek ve Var Olan Enerjiyi Kullanmak: Yaşadığımız evreni ve evrende her daim var olan enerjiyi, görme, işitme, tat alma, koklama ve hissetme olan 5 duyumuzla ve sezgilerimizle anlarız. Evrende var olan enerjiyi elle tutulur maddeye ve nesnelere tüm duyularımızı harekete geçirerek biz dönüştürürüz. Var olan enerjiyi ve maddeyi algılamamızı sağlayan 5 duyumuzla ne görüyor, ne duyuyor ve ne hissediyorsak evrenimizde bunlarla dolu olur.

Duyularımızı harekete geçirmek ve doğru bir şekilde kullanabilmek için doğanın bize bollukla sunduğu tüm varlıklarla barışık olmak ve sevmek, tekrar motivasyonumuzu keşfetmemize ve var olan her şeye teşekkür etmemize yardımcı olur.

İç motivasyonumuzu keşfettiğimiz güzel günler dilerim, sevgilerimle

Tülay Bozkurt

İstanbul, 18 Mayıs 2020